∇a§IONia

17.11.2019.

Jednostavna


Kao površina tople vode
na koju smiješ udariti paukovim mrežama
da joj ne uzburkaš svjetlost
u odsjaju;

Kao svjesnost u snu,
gdje svi fizički zakoni igraju
po drugačijim pravilima,
osim što ti ostaješ ti;

Kao topla ruka u tami,
kojoj bliskost učini
da je, puštajući,
zamijeniš za svoju;

Sreća je.

15.11.2019.

Radikalno šik

14.11.2019.

Mentor i proteže - šta je, u budućem, to?


Kako je naša kći, u tom periodu, pokazivala najviše interesa za spoj muzike i pokreta, upisali smo je u studio ritmičke gimnastike. To, međutim, nije dugo trajalo. Nakon prvih riječi kojima je izrazila nezadovoljstvo, trebalo je oko mjesec dana da ustanovimo od čega tačno nezadovoljstvo potiče. Muzika - super, pokreti - super, trener - vrišti, s vremena na vrijeme, ali i ona je super. U čemu je problem?
- Majko, tamo ima jako puno djece!

U godini koja je uslijedila, napravili smo promjenu. Objasnili smo joj da u muzičkoj školi postoji isključivo rad jedan na jedan - muzički pedagog i ona. Bila je oduševljena i izabrala instrument - violinu. Muzičku školu pohađa već tri godine i zadovoljna je.

Nekoj djeci i uopšteno ljudima rad u grupi odgovara više nego individualni rad. Kod drugih, situacija je suprotna. Postoje i oni kod kojih uzrast ili životna faza uslovljavaju šta im više odgovara, kao i oni koji se podjednako dobro snalaze i u radu u grupi i u individualnom radu.
Kompletan uvod, ne posebno značajan, nastao je da bih vam preporučila čitanje jednog intervjua. Na boljeg sagovornika o temi sticanja znanja u današnjem vremenu, ali i o mnogo čemu važnoga još, odavno nisam naišla na našem jeziku. Stoga, ostavljam jedan isječak i link samog intervjua:

"Postoji samo jedna tačna hemijska formula, samo jedna tačna fizička veličina. Takva jedna istina u humanističkim naukama naprosto ne postoji. Stoga se naučnik u oblasti humanističkih nauka mora, poput Goethea, zanimati za sve, svjestan da ga ne može obuhvatiti. On mora balansirati između različitih pogleda, pozicija, religija i kultura. Dugo je vladala zabluda da je pojam istine s prirodnih nauka moguće preslikati na humanističke nauke. Međutim, to je nemoguće jer se suština humanističkih nauka sastoji u pluralnosti. Samo što ljudi u svakodnevnom životu uglavnom imaju poteškoće s pluralnošću. Ljudi bi rado živjeli u nekom preglednom, stabilnom zdanju. To može biti ideologija, može biti religija ili tradicija. I to ne treba od ljudi uzimati niti se može. Ali šta je onda ono što je naučno u humanističkim naukama? To je prastara metoda filološke kritike, bilo da se radi o kritici spisa ili izvora, provjeravanju tačnosti navoda…, jednom riječju, stari dobri pozitivizam. Naučno je to što želimo znati kako je nešto stvarno bilo u samim izvorima, a to znači da se humanističke nauke nužno nalaze u principijelnoj napetosti u odnosu na tradicionalno prenesene svjetonazore i ideologije. Nauka mora objasniti u kojoj su mjeri pojedine kulturne forme utemeljene, a u kojoj su mjeri različite ideologije zamutile pogled na istinu o nečemu."

Izvor: klikni na intervju

10.11.2019.

Rat oduvijek


I
U našem je koraku
trideset dobrih oluja
provjerenih ispod
vlastite kože.
To i nešto godina viška
učine da prošlost postane svjetlost,
otkrivajući sadržaj
u slijedećem mraku.

II
Nije čudno što se riječima
započinju ratovi:
Sveštenik na opelu poziva
u društvo pravednika,
dok pas razvlači ljudsku kost
umočenu u zgarište
zapaljenog doma.

III
Neke godine prođoše
u olakšanju i tremi
još jedne izgradnje.
Ne prestadosmo sretati
pravednika koji nema
i ne prestadosmo gledati
prisvajatelje
tuđega zalogaja.

IV
Nije me briga, okreni glavu,
svoja posla gledaj,
zaboravi i ovo;
Samo su naši domovi
ostali države naše,
ako pusti nisu
i ako nisu rasturene.

V
Dolazi novo doba,
u njemu svaka generacija vidi
virtualizaciju sada,
petparačja more;
u njima svoje slike
namještenih lijepo tužnih ljudi.
Za pravednicima žudimo i ćutke žalimo
što ih i dalje
pretvaramo u lude.

VI
Na prvi stih rimskoga šest
(iza kojeg valja mrijeti il' ostati)
obične se kače riječi
što zaista pokreću
rat oduvijek:
Čovjek nije stvoren da bude dio
drevne i skupe
muzejske zbirke.

26.10.2019.

Prerada


Poza čini da se ljudi pretvaraju u kipove. Jednostavno se zgrušaju, ne teku više.

Povod za pisanje ovog teksta su dvije žene.
Jedna u sebi krije gotovo eugeničku sklonost ka elitizmu (nije dobro!) i neku distancu kojom se brani. Otprlike, kao da intimu proglasiš za zlatno tele, kojem se klanjaš jer je to kultivisano klanjanje, a onda je samo nebo granica u proglašavanju intimnih tema. Jasno, neka povrijeđenost je uzrok tome.
Druga je patila, moguće da djelimično pati i sada, a patnja jeste ogromno iskustvo, koja, da, može oplemeniti čovjeka. U ovom slučaju se to desilo. Ipak, ta druga žena u svemu čita sub poruke. Otprilike: Bože, ako je to neimenovani neko rekao, mora da tu ima neka poruka, rađe šuk, namijenjen baš meni.

A sada, šta je sa dobrim i izvrsnim osobinama ove dvije žene? Prva je drugar, iako ona vrsta distanciranog drugara koja hoće pomoći, pa vjerovatno u moru nemogućih situacija. Kultivisana je, ima širok spektar interesovanja.
Druga je totalno direktna kada osjeti da to može, a to je baš dragocjeno. Meni je važno, ne znam za vas. Također, zna osjetiti inspirativne momente kod osobe sa kojom komunicira i podstiče ih. To je lijepa, dodatna motivacija.

Sada ja od sebe očekujem da nekako zatvorim ovaj tekst, a da sve ima smisla nekog višeg reda. Hmm, šta bi to moglo biti?
Obe žene dijele zajedničku stvar, a ona je meni.. Pa ne baš nepoznanica, uložila sam ja tu truda da se spojim i prespojim nakon unutrašnjih i spoljnjih bucanja, ali nekako mi se ti momenti čine jako dalekim i starim, pa se pitam kako ove dvije žene nisu dosad zatvorile taj proces!?

Samopouzdanje. Nema druge definicije za to, osim da tu ulogu igraju isključivo i isključivo vlastiti kriteriji. Slika tebe nije važna, važna je tvoja slika sebe i potpuna uvjerenost da ćeš, prije ili kasnije, biti usaglašen/a sa svojom slikom sebe. Onda, da li je za samopouzdanje važno strpljenje? Da li je važna misao da uvijek ima vremena za evoluciju, iako smo ovaj svijet pretvorili u svijet vječitog kašnjenja, jer, dabome, to vidimo i tako nam kažu - nigdje ne stižemo na vrijeme? Da li se sada uopšte može prirodno živjeti ako siječemo poredak stvari na transferzalnu činjenicu, umjesto da se pratimo do u budućnost? Šta je vakcina za strah?

Ne znam, to može biti potpuno pogrešno, ali ja funkcionišem na principu da su moje emocije primarno moj resurs i sebično sam svjesna njihove koristi primarno za mene. Dakle, one kontrolisano izlaze i često ih, ako ocjenim da su destruktivne, nazovem porivima sa kojima se borim. Onda izlazim van sebe, osmatram se prije donošenja konačne odluke šta uopšte učiniti sa tim. S druge strane, sklona sam eksplozivnim ponašanjima u vezi sa nemalo banalnostima. Valjda tu drama izlazi.

Noćni small talk ovdje je završen. Hvala Vam na pažnji.

22.10.2019.

Vrata


Ima nešto zaboravljeno
u previše ljepote,
skrovitosti premreženoj
da vjenča svrhu prostora

Jer ljudi ostavljaju svoje tragove po ćoškovima
kao suze na vratima svijeta
u kojem, o tajno,
i nema ništa osim vrata

Pred kojima je on zatražio skicu lica
i podsmješljivo i tužno dočekao ne, kao odgovor
među brežuljcima Montmartrea
gdje vrijeme pokreće umiruće zvono
nad cor Jesu sacratissimum

Kažem da ima nešto zaboravljeno
u tom licu
čiju sam skicu uzela za vječnost
To je bio grijeh nerazmijenjenog razgovora
dok smisao čeka
istu tačku narednoga kruga

Ja potpuno lutam tim ulicama
kao on,
i kao ja.

18.10.2019.

Stanje, sila, fizika


Morate znati: I vazduh i voda i zemlja satkani su i okupljeni oko riječi. Nema onog što riječ ne može izgraditi, rastaviti i rekombinovati. Ako mislite da je ta riječ svaka koja se izgovara i zapisuje, morate znati da je to riječ koja u sebi sadrži suštinu nazvanog. Nije svaka riječ frekvencija koja prodire u stvarnost i okuplja je, niti je svaka riječ svrha sama sebi. Zato imamo doslovni i umjetni govor. Doslovni govor ne mora biti izgovoren, umjetni mora.

Oni koji doslovni govor poznaju, nerijetko su se zavjetovali na tišinu. Odvažniji, govorili bi malo. I sada, ako bismo svim silama nastojali da se umjetni govor ukine, direktno bismo išli protiv komotne privilegije čovječnosti - stanja koje je dizajnirano i namijenjeno čovjeku. Jer, ako svaka riječ povuče suštinu imenovanog imenovanjem, a to se postiže prirodnošću apsoluta, osnove stvarnosti uopšte ne bi bile moguće. Ne bi samo tri čovjeka u istoj sobi, koji vode isti razgovor, bila u tri različita stanja zbog kojih su nekome boje u sobi življe, razgovor ugodniji, a drugome, pak, ne, nego bi i osnove stvarnosti u kojoj je ta soba i ti ljudi u njoj bile ispremetane i nedogovorene. Sto ne bi stajao na istom mjestu za svakoga od sagovornika. Na koncu, neki od sagovornika uopšte ne bi bio tu, dok bi ga druga dvojica vidjela i obraćala mu se.

Umjetan govor je, tako, predominantno svojstvo svih dijelova svijesti što su u stanju znati za postojanje doslovnog govora, ali nisu u stanju znati istinu u vezi sa svim i stalno. Dijelovi svijesti koji stalno znaju istinu o svim stvarima uvijek doslovno govore u okviru iste stvarnosti, ali je njihov doslovan govor, baš zbog te istine, ograničen u odnosu na onaj koji bi poticao od čovjeka. Tako čovjek ima nepojmljivu širinu u performansama, ali mu najveći dio učinka otpada na umjetni govor kao sredstvo zaštite od haosa nedogovorene stvarnosti, kao sredstvo slododnog izbora i sredstvo vježbanja mašte. Zašto su onda te performanse tako široko fabrički postavljene?

Jedino što je sasvim sigurno tokom odgovaranja na ovo pitanje je to da je svijest umetnuta u čovjeka dizajnirana da bude evolucijska. U nju može stati bar ona količina doslovnog govora koja inače biva zamjenjivana umjetnim govorom. A nije dovoljno precizno identifikovana ključna razlika između doslovnog i umjetnog govora. Doslovni govor doslovno materijalizuje. Hronike jednog dijela ljudske civilizacije nazivale su ga sudbinskim govorom, onim koji se ispunjava, ali se tu isuviše zašlo u svrhu predikcije, koja uopšte nije važna, te je značenje sudbinskog govora kontaminirano za ove potrebe. Dakle, uopšte nije važno šta će biti, važno je da jeste ono što sadrži riječ. Kao da to jeste oduvijek i obitava u riječi, prije nego što je njegova suština imenovanjem povučena u stvarnost.

Nije se do kraja pozabavilo ni punim značenjem umjetnog govora. Civilizacija ljudi ponovo ima uobičajen naziv za to - laž, ali umjetan govor nije samo laž. Ovdje je širina onih fabrički postavljenih performansi posebno vidljiva.
Umjetan govor je i laž, i govorenje o tricama (nebitnim stvarima) koje za cilj ima popunjavanje vremena nekakvim događajima i impresijama (u nedostatku uvida u one koji se zaista odvijaju), ali i mašta. Izmišljanje novih koncepata, dizajna, ili rekombinovanje postojećih u novu stvar. Ako je po nečemu tačna ona da je Bog stvorio čovjeka "na svoju sliku", onda je to najvidljivije upravo u izmišljanju.


13.10.2019.

Sva značenja ljubavi
08.10.2019.

Svojstvo umjesto imena


izgleda da sam
u prvoj kapljici prvog toka
da sam,
dočekivao i pratio
sve moje prijatelje
u neprijatelje i prijatelje,
izgleda da sam star
u mladom tijelu
položen u tok
lječilišta zaborava.

izgleda da je Veliki medvjed
svijetlio u moje oči
s druge strane ogledala
da je,
jeste otporno
na najezde sumnje
kako muzika likvidira
masovne pokolje.
Da je je
i da nije nije.

izgleda da sam
zaliječen u zaboravu
zaboravio jednu kardinaliju
u dubokom stomaku strpljivih kiselina
da sam,
se nesprženo spajao u svjetlost
i tekao kao voda.

08.10.2019.

Drive
24.09.2019.

Obezglavljena Epistema8-E91-F055-14-A0-47-B7-BEF8-4-F59-E9-F423-C9

1. Šta je znanje?

2. Postoji li znanje bez umišljaja?

3. Može li se znanje značajno unaprijediti bez izmišljanja/fantazije kao početne teze?

4. Treba li univerzalnom znanju empirija zasnovana na Zemljanim fizikalnim zakonima?

5. Može li znanje biti osjećaj?

6. U vezi sa čime svaki, dakle s v a k i, čovjek može biti apsolutno siguran da to, nešto, zna?

7. Postoji li ultimativno tačno vrednovanje znanja i, ako postoji, ko to vrednovanje vrši i na koji način?

8. Šta nije znanje?

9. Da li se znanje može izraziti jezikom, brojevima, simbolima, muzikom, arhitekturom ili je, na ovaj način, moguće izraziti samo djelimično znanje?

10. Ima li korelacije između znanja i sjećanja i, ako ima, na koji se način ta međuzavisnost manifestuje?

11. Mijenja li znanje budućnost?

12. Da li je apsolutno tačna tvrdnja da postoji nešto što ništa ne zna?

13. Ako se mora birati, šta bi prije bilo osnovni sastojak znanja - misao ili informacija?


(ukoliko budete voljni da se sa svojim gledištima uključite u komentarima, molim vas da izaberete samo jedno pitanje, od postavljenih trinaest, na koje ćete dati svoj odgovor. osim što bi takav vaš izbor rekao nekoliko riječi o vašem senzibilitetu, mogao bi ujedno biti i dobar reper za utvrđivanje nerelevantnih pitanja.)


22.09.2019.

Djelo


Osmatrajući ljude vidim:
osmatračke kule povijene nakrivljene naoštrene
svježe izlivenih temelja osvijetljene
memljive svjetionike
sa puzavicama;
kako hodaju od mjesta do mjesta
tražeći ispod neke svoj korijen.

Moja se tako osmatrajući povija
ispod glava,
pruža vrat do neba
zavirujući u očigledno.
Tone k'o u snu kad padaš
i ne stižeš do dna,
a nekad je drvo što ga čupaju divovi
za potrebe svojih mitskih okršaja.

Kule su čudesna stvar na mjestu
bez mjesta
od mrtve tvari sa živim godovima
dobima poglavljima pročitanim
i nepročitanim stranicama.
Svaku prate nijeme ribe
hraneći se onim što ostaje.

19.09.2019.

Postelja


Na sijedoj vlasi drži se posljednja nit,
niz koju polako struže kap
što će neminovno pasti.

Vrijeme poslije zatvaraju kapci,
prekrivajući leš dolascima ljubavi.

On je zaslužio govor a ti si dobila pjesmu.
Za one priče o naramcima
i za bose noge.
Teške hljebove bosanske.

U kući, bez tebe,
ostaće brojanica iz vrelog istočnog raja.
Rađanjem sapranog u mit
i prah.

Pišite mi, zajedno,
stajavši nad oblacima.
Svečano obučeni u crno-bijelu sliku
iz spavaće sobe.
Puštajte mi rupce dragi moji,
kao u vaša, ovdašnja vremena.
I u meni, ostajte vjerni.


13.09.2019.

Kosovski junak (nije montaža 😁)


C097-DB76-C56-E-445-B-9-D58-CFADE2-C8-ABD0

08.09.2019.

Kad jaganjci utihnu, a djeca vrišteJedan od transparenata na Prvoj bosanskohercegovačkoj povorci ponosa:
Država i Bog, dalje od jajnika mog!

Wtf???


Stariji postovi


PROZA I POEZIJA
Lirika o ljubavi
Koščej Besmrtni
Sarabanda
In quo totum continetur
Svijet na ruševinama budućnosti
Skica za moja življenja
Priča
Magija
On i žena
Grim majstor
Ovdje, po našoj glavi
Eter
Svađe vremenà
Caturaṅga (चतुरङ्ग)
Jezgro
Žurba i kalabaš lula
On nema ime
Keridven
Ustakljeni mrak
Sve
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Čuvari"
"Rock 'n' Roll"
"Mrijestilište"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Epilogna stvarnost"
"Ušivanje"
"Adagio za lutku"
"Nešto vremena u sobici"
"Sakupljač misli"
"Premotano na kraj"
"Pismo"
"Tref dama"
"Pod drvetom"
Dirigent
Reciklirani traktat o kosmogoniji
Ništenje
Uhvaćene vode
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
Neshvaćene riječi
Digitalne tvari
O prirodi (stvari)
Protokoli
Mjesto odakle dolaze pitanja
Meta
Ona je ja
Dolazi sve što treba
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Razrušeni ljudi
Koncert koji traje 36:26
Ogled o smislu
Bez premca (once again)
Blues
Gornja brada
Sofija
Kameni junak
Koja riječ?
Muzika
Zelena Angela
Biblioteka
Usud blagosti
Igra
Moja bijesna cura
Stvaranje cvijeća
Sam
Volja
Uzrečica
Mladi ja
Epitaf mome pjesniku
Riječi za nepotentan mit
Broj dana rođenja
Suza u noći
Grad
Oči su od Oca
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Traktat
Priča počinje kao nedovršena rečenica.
Jeanne d'Arc
Pisanje
Iz suze
Vrijeme
Stopa ode
Intro
Crkva sv. Đorđa
Naša
Grijeh kiša
Srce gdje nema zašiješ
Riječ
Zamjenjiva kategorija
Ona koja svjedoči
Moneov kist
Ono što širi
Učim
Klupe čekanja
Upišimo odgovor
Frekvencija
Bosanska
Jednostavno.
Lagano putovanje
Susret
Bedem
Dlanovi i rosa
Ženska
Vrijeme i bjelina
§
Notni zapis
Polagano
Molitva za ženu
Rađanje
Majčin telal
Svijet odgovora
˛˛~°°°~¸¸
Za novih par sijedih
Solo para siempre
Starcu
Et in Arcadia ego
Jednoj od svih, svakoj od jednih
Elegija o smrti mašte
Čeznem te flamenko
Soba misli
Unutrašnja
Stvaranje
Mislim...
Obalu zapljuskuje proljeće
Putešestvije
Amajlijin naslov duše
Bijela pčela
Umorena mora
Pismo
Priznanje
Prvi dešeni
Apokaliptično komična
Daleka
Dan
¤

Dan
U prilog teorije haosa
Fuga bez muzike
Kurčeviti trubadur i iskusna muza
Dolina ubranih breskvi
Poezija magla
Kolijevka u stihu
Posljednja činija žita
Broj dana rođenja
Teslina ploča
Slaviti život

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA I ISTORIJA
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
In quo totum continetur
Sajensifikacija fikcije ili o traženju opravdanja: Los Voladores
Svijet na ruševinama budućnosti
Hiperdimenzionalna materijalizacija
Svojstvo!
Voli!
24 duge godine od masakra: Konačno uhapšen Radomir Pantić i prvi egzekutori 63 civila u selu Zaklopača kod Milića, ubijenih u jednom danu (neka ostane zapis ko je nalogodavac, a još uvijek nije uhapšen)
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
Eter
Jezgro
NOISe proudly presents: Blogeri & Asocijacije
"Mythic Fantasy tour"
"Horizont događaja"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Epilogna stvarnost"
"Kotač"
Šta je činjenica?
Reciklirani traktat o kosmogoniji
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
O prirodi (stvari)
Meta
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Ogled o smislu
Sofija
Samorecepti: Iskomunicirano (za sada)
GENOCID: Onemogućavanje rađanja
Zašto?
Mladići prepisivali ponašanje svojih očeva od prije 20 godina
Iz neznanja i zbog malicioznih ciljeva - (zlo)upotrebe
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Tajne
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
Čudesna biljka
Imaj vjere.
Čovjek koji je zaustavio pustinju
Od...
Osjećam, dakle postojim.
Intro
PREPORUČUJEM: Inferiornost = zavist = podsmijeh
Bartolomejska noć ili o šovinizmu
Pojava
Čoporativno ZLO & čoporativno DOBRO
Ona koja svjedoči
Abeceda
Šta znači ćutiti & šutiti?
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
"Okrajak za kraj" ili o satanizmu
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
O samocenzuri
Znakovi
Boje ili rasprava o isključivosti
Ljudi
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Kako očevi vole...
Samotnost
Izdržljivost ili ponešto o poboljšanom JA
Ljubav mori
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Sjećanje
Red privatnog, red jednostavnog, red dosadnog
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
O (ne!)prijateljstvu
-izmi ili transgeneracijske igre
Umijeće strahovanja ili popis mojih strahova
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Serijal odnosi: Svijet po mjeri žene
Misterija osmijeha
Uspod modernog rasizma
Supremacija
Serijal “Odnosi”: Žena
Mi, ljudi!
Je li način, je li mjesto?
Krizologija
Sažetost
Entropija
I vas volim sudije.
Abeceda
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Boje ili rasprava o isključivosti
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
(a)Teološka rasprava
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Uspod modernog rasizma
Mi, ljudi!
Rasisti&kastisti
Besa
Ponešto o konkretnom djeliću istine čije je potpuno distorziranje, u međuvremenu, pokušavano na najgresivnije moguće načine
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Svevidjeće oko
Panevropa
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Ἅγιον Ὄρος
Nazi Israel
Koncepti

MUZIKA I UMJETNOST
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
Koščej Besmrtni
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
Sarabanda
Tartini
In quo totum continetur
Griegova teška p o b j e d a
Ispravljanje
Пьесы Фантазии
She has her own way now (and she loves Satie :-)
Radosna pjesma nakon litanija (rekli bi k'o fenix)
Grim majstor
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
Mnogo, mnoooooooooogo dobro (pozajmila od Solakhova)
Jonathan Howsmon Davis
Ovdje, po našoj glavi
Smrt znanja
Vinil godine '94.
Svađe vremenà
Idila o 730 pisama Kamili Stösslovoj
Michael Jackson thought a Punk
Mubarek Ramazan, moji blog prijatelji :-)
Sharaniejšn & Ormusovača
Totenmarsch
Dvije čovjekove smrti: Dijete i Starac
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"I own your tears anyway"
"I own your tears anyway"
"Aaaaaaaaaaaaa, ovo je brzina (kec, kec, kec, kec,kec,kec, keckeckec)"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Voli metal punk mrzi rat: Ausgebombt"
"Halford & kostimirane godine"
"Rock 'n' Roll"
"What's going on?"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Doviđenja moja ljubavi, moja strasti"
"Mist ("kiseli" se tri godine, nikako da doživi studijsku verziju)"
"NOISe proudly presents: Nights in Black Satin"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Moj bend"
"Poetry of Old"
"Budžžž"
"Camille Saint-Saëns: La Danse macabre"
"No War!"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Vivaldijevo "Ljeto": Žestoko izvođenje"
"Lady Justice has been raped"
"Ušivanje"
"Most Severe Waltz in The Kingdom of My Decided King"
"Adagio za lutku"
"Čuvar armenske muzike: Aram Khachaturian"
"Zrak"
"Dies Irae manual: Pustiti glasno"
"Premotano na kraj"
"Rekvijem"
"Ludi Velšanin, jedan od velikih, još uvijek živ: Sir Karl William Pamp Jenkins"
"Llibre Vermell de Montserrat: Stella Splendens aka narodna muzika iz XIV vijeka"
"Da li se Igra kraljeva ikada začula u Vinčesteru? Kako je slučaj udesio da Серге́й Серге́евич Проко́фьев u baletu o najpoznatijim svjetskim ljubavnicima iz italijanske Verone muzički odredi britanski identitet?"
"Empirija 1978: Kako je Hard Rock prešao u Heavy!"
"Tref dama"
"Saturnesa"
"Osjećaj Matematičara: Tišina prije Bacha"
"Clément Philibert Léo Delibes - Duet cvjetova: Lakmé, kći brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja"
"Nadrealizam: O puževima i svecima (Rene Laloux "Les Escargots" feat. The Cult "Saints Are Down")"
"Naprijed je tamo gdje učim"
Dirigent
Borodinov "Knez Igor": Plesovi turskog nomadskog naroda (Kumansko-kipčačka konfederacija X-XIII vijek)
Ovako umiru ljubavnici
U dvorani Planinskoga Kralja
Božanska muzika Johana Pahlbela
Inspirisano Vergilijevim Georgikama: Disati u pauzama
Morgonstemning
Åkerfeldt
Poets and Madmen
Doma
Rock and fuckin' Roll
Multiple Frequency Orgasm
หินอวกาศ
Vàli: Kamen i kora
Sjećam se.., sjećam se velikih podzemnih jezera
Kako Serebrier (najbolje) čuje
Sve zbog čega volim Fedosejeva
Рассказ царевича Календера ili o orgazmu i porijeklu priča
Meta
A Natural Disaster
Totentanz
Koncert koji traje 36:26
Genij ubice i rasiste vs. Balada o tužnom Vargu

Memories
Distorzirani kauboji feat 18 godina stara progresija
Jedan je (Met)
Black Sun
Otkriće (hvala Antoanu :-)
Sam
Sirovina (mojim prijateljima, kažu da se rastajemo)
Suza u noći
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Motion in (e)motion
Vrijeme
Mejah sav
Srce gdje nema zašiješ
Zamjenjiva kategorija
Filozofsko ništa konkretno je svašta
1993.
...
Sada...
Malo više "pozajmiš" od melodijske teme Bonfae, malo "pozajmiš" od Stingovog načina pjevanja i dobiješ pjesmu na vrhu top listi svijeta. No, majstorstvo je to uklopiti na ovaj način. Aranžmanski je besprijekorno.
Muzika
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
Sjetih se... dobra je.
Noćas imam reći ono što su Barbier i Carré rekli u libretu za Gounodovu veliku operu Faust.
Lagano i C oštri
”Kada postanem Sunce, zasjaću život u srca ljudi.”
Mir ili kako ga je čuo Satie
Mislila sam pisati tekst o tome kako je ministar finansija SR Njemačke poručio Britancima kako će se, prije ili kasnije, morati odreći svoje prešs funte u korist €ura, al' se odlučih za ljubav na AC/DC način ;-)
Sestre milosrdnice;-)
Godina od derneka prođe:-)))
§
Notni zapis
Umjetnosti
Strpljenje
Fortune Plango Vulnera
Oh, dear! Ooh, Buckethead!
Baš odgovara;-)
Vrata
Irska tradicionalna (volim ovu pjesmu...)
Opeth opet i ostalo... po mom izboru.
Ramazan Mubarek Olsun
Cover
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Vanredno bolja od originalne
Mubarek dan
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Notni zapis
Umjetnosti
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Uspon filma, uspon fašizma
Dilema
Misterija osmijeha
Zima
Umjetnost

POŠAST GLOBALIZACIJE
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
"Evropo, jebem ti mater zbog izbjeglica!"
Razrušeni ljudi
Zelena Angela
Pax Romana
Ćuti!!!
Ko je čovjek lijevo? Rođen 1923., nije umro. Tito i on su, zapravo, istoga i etničkog i nacionalnog porijekla. Ali, nemoj da vas zbunjuje zadnji podatak, riječ je o mome zaključku, više - manje neprovjerljivom.
Zavjera u praksi: Hvala Bogu što se ne rodih u Americi! 999 - E, da, to je i ZLO i NAOPAKO.
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
No comment
Lijek
Preporučujem: KOLAPS
Mejnstrim mediji ćutali
Stara *urva Evropa.
Joseph Aloisius Ratzinger aka Benedictus PP. XVI & Kuba
Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Unija (od kasnog latinskog 'unio'; 'union' značenja JEDINSTVO /od izvornog latinskog 'unus' značenja JEDNO)
SOPA i PIPA ili Hollywood vs. Silikonska dolina prema tumačenju Obame
Svevidjeće oko
Po*izd u crtama
Neko bolestan, neko terorista!!!
Benedictus PP. XVI: STOP UNHATE!
Panevropa
Uživaj kapitalizam!
Anonymvs
O savremenim britanskim krstašima i "svetom" Ólafru Haraldssonu
Dešava se
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Bruto nacionalna sreća
QI.B.8.01.
Bijela pčela
EU namjerava zabraniti distribuciju i prodaju ljekovitog bilja, te alternativnu medicinu
Kad nema novih, a ono može sa starih... munara;-)
Prvi spermatozoidi sisara proizvedeni u laboratoriji
Legalno pišanje po ljudskim pravima
Lajički, k’o dobar đak Obama
Misao dana
Kako to radi Novi Svjetski Poredak: Revolucije (krvi) na izvoz!
Dinastija, uvijek i zauvijek!
OBAMA...
Mislite li da postoji suštinska razlika između poretka EU i nekadašnjeg SSSR-a?
Pobunite se već jednom!
Bio sam nekad BIO!
Ekumenizam
Sistem vrijednosti
Jedna valuta – jedan poredak
Virtualna Zemlja
Izmišljena vrijednost će svakako pući poput balona od sapunice
Dan LJUDSKIH? prava
Sapunica “WikiLeaks”
Koncepti
Krojači stvarnosti
Plemenito neistinito
Revolucija
Vladavina naroda. Eki?!
Entropija

Čitam...

Bili...
421729

Powered by Blogger.ba