va§IONia

06.01.2019.

Pozornica otkrivanja


B81-D28-F9-443-B-4-F9-A-B9-C8-0102-F60-ACC22

Moj analitični um dovoljno je analitičan da mi je jasno da je nemoguće sa sigurnošću izbrojati koliko sam puta bila most od osobe A ka osobi B. Tu se analitika gasi i preuzima kreacionistička apstrakcija. Kreacionistička - da, čudeći se, iznova zahvaljujem što mi je darovana svijest putem koje mogu uvidjeti i ovu svrhu svoga bića; da sam alat u čudesnim rukama Gospodnjim, na Zemlji gdje se sreću ljudi koji se sresti imaju. Apstraktna - da, potvrđujući sebe, još jednom potvrdim da stvarnost nije samo unutrašnja.

Ima nas svuda. Lijepo je toga biti svjestan, a još je ljepše postati toga svjestan van trenutka u kojem smo sveprisutni. Osim što je svjesnost o sveprisutnosti u trenutku sveprisutnosti imanencija Božija, naša nesvjesnost o našoj sveprisutnosti u trenutku njenog dešavanja ušuškana je naša zaštita. Postelja malog, zaštićenog djeteta. Nesvjesnost je (i) pozornica otkrivanja.
Ah, kakvo uzbuđenje!


27.12.2018.

Dva kamena


080-B2015-B845-43-CB-AF4-C-E74-BC6253-A06

da li sam dovoljno mekana za tvoju dušu,
provaliju između sjaja i kamena,
dok je srce nad čelom,
položeno u ljubičastu promaju
otvorene unutrašnjosti.

ne dodirujemo se tako golemi
miješajući vjetrove i događaje.
to su veze koje znamo
i kojih se, svezani za lutke,
smrtno plašimo.

potih je i blag tvoj ton,
preda mnom kopniš,
mrviš se u kamen koji priča
i koji čudan je.

drugačiji smo, osim što smo rođeni zajedno,
tako ti ne znaš zašto dolaziš,
ja ne znam zašto vučem
u ove skučene, surove ulice.

mi dišemo jedno u drugog
gledajući u međusobne nevidljivosti.
šta tu još ima da se kaže,
zaista, šta se tu ima za reći.

osim da je dno stepenica,
da frekvencija nemilosrdno traži isti ton
(rušeći sve pred sobom).
osim da smo kameni i nepopravljivo dobri
u našoj osuđenosti na čuda.


25.12.2018.

NAPREDAK U MUP-u RS: Ipak je ovo srazmjernija upotreba sile u odnosu na '95. i primjenu iste na djeci drugačijih imena8-C1-DE44-D-A6-BE-428-B-83-CD-D5645-B3587-DD


24.12.2018.

Random


AD21-A9-B2-2291-4-AD4-8-BD7-909-D79-E1-B540
*
Liberalizam od latinskog liberalis, što znači slobodan, slobodarstvo, slobodoumlje.
Istovremeno, liber znači knjiga, a, prema starorimskoj mitologiji, Liber je boginja plodnosti, simbol vedrog raspoloženja i opuštenosti.
*
Otac koncepta ujedinjene Evrope, odnosno Sjedinjenih Evropskih Država, Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi pisao je da će se svijet ljudi toliko pomiješati da ćemo, na kraju, dobiti jednu rasu, ono što bi odgovaralo današnjem čovjeku semitskih korijena.
*
Svijet ljudi je, kao i obično, svijet krajnosti: Da li možemo živjeti otvoreno društvo, zadržavajući osnove autohtonih mikrokultura van megalopolisa?
*
Yuval Noah Harari je zapisao: "Da bi preživjelo i nastavilo s progresom u 21. vijeku, čovječanstvo treba efikasnu globalnu saradnju, a do sada je jedini ostvariv plan za taj zadatak ponudio liberalizam. Bez obzira na to, vlade širom svijeta potkopavaju temelje liberalnog poretka i svijet se pretvara u mrežu tvrđava. Prvi koji će osjetiti posljedice biće najslabiji članovi ljudske zajednice, oni koji se zateknu bez ikakve tvrđave koja bi bila voljna da ih zaštiti - izbjeglice, ilegalni migranti, progonjene manjine. Ali ako se zidovi nastave podizati na kraju će cijelo čovječanstvo osjetiti to breme." Ovo je tačno, ali tragajući za ljudskim licem ovoga -izma, a to je uvijek jedino moguće uz ispunjavanje dva preduslova - ideje i svrhe, Harari kaže: "Liberalni svijet ranog 21. vijeka je napredniji, zdraviji i miroljubiviji nego ikada prije. Po prvi put u ljudskoj istoriji glad ubija manje ljudi nego gojaznost; bolest ubija manje ljudi nego starost; nasilje ubija manje ljudi nego nesreće.". Wtf, da li samo meni zvuči apsolutno besmislenim nastaviti umirati uz iluziju da ja, čovjek, imam kontrolu. Dakle, glad se ne bira, smrt od gojaznosti se bira. Starost se ne bira, smrt od bolesti se bira???
*
*
Aktivno vježbam ograničenje elektronskih i oslobađanje in vivo komunikacija.
*
Skontala sam da sam potpuno propustila Bowievu muziku. Odnosno ne, tajming je savršen, sada je drugačija slušam drugačije.
*
Čini mi se da je Tvorničar napisao da je karma percepcija. Iako taj koncept karme ima milion provalija, što bezobrazno neću obrazlagati, percepcija jeste kamen graničar među živahnim i umrtvljenim, srećnim i fazama očaja. Ona je kamen graničar i između naših međusobnih (ne)razumijevanja. Da li kvalitet percepcije uslovljava kvalitet stanja ili je obrnuto? Čini se da je u ovim apsolutnim pitanjima logično, kauzalno, uzrok-posljedica mišljenje apsolutno besmisleno.
*
Ponavljanjem, i izloženošću tom ponavljanju, svaka strahota, najstrašnija strahota, postaje trivijalna. Trivijalno ne može postati samo nepoznato. (misao djelimično ukradena od Zygmunta Baumana)


18.12.2018.

Nestajanje


12.12.2018.

Prijestolja rasipanja6109563-E-8314-4-DA2-962-B-891-E42-EC7-ED2

kada bi se praznine mogle ušiti
tankom iglom jedrih švalja
u koloritu zelenog bujanja i mladih latica
kada bi se;
ostavljeni dijelovi za vezivno tkivo
dali odazivati na prizivanja
dok ćutiš,
tvrdoglavo i smjerno.

kada bi se, imenu,
što nesebično kradeš i sebično ne daješ
čuvajući riječ za knjigu koju ćeš potpisati,
kada bi se reklo što je još neušiveno:
sve one krhotine koje nazivaš odviše određenima,
a neodređeno hinjiš da ne shvataš u raskoši svoje određene imaginacije.
Kada bi se..

jer to nisu ni konji, ni njihovi batovi.
ni Puškinove zaprljane čaše
ili Pekićevi zaprepašteni, čisti učenici.
to nisu ni nekazane poente zen priča,
niti biljka što raste posred sobe moga gospodina M.
možda su magle podno prijestolja
naših romantiziranih smrti,
najsličnije etru na Degasovim slikama,
ponešto teže i, ujedno, znatno komičnije.


kada bi se, imenu, praznine mogle ušiti
onako da služe tvojim šuštanjima u zvukovima
koji zapravo ne govore ništa važno
osim što srce discipliniraju da plače
zbog neke stare, arhetipske boli,

tada ne bi bilo pomena vrijedno jedenje našeg broja phi
i plivanje u oblaku,
lebdenje možda,
tvoje recimo sistematične kriptologije.

tada, uznoseći eterne tvari svih prekriženih, zgužvanih, zapaljenih
dijelova nekazanih rečenica
skopčanim, dramatično mrtvim usnama,
tada;
tvari čine a ljubav grli,
obasipa,
dok se rasipa.


19.11.2018.

Sjedinjene Države EvropeDobra psihološka igra, dobar tajming! Pod valom priče o Brexitu i generalnom jačanju desnice u Evropi, koja bi tradicionalno trebala insistirati na očuvanju nacionalnog suvereniteta u odnosu na superdržavu - EU, učestale su izjave ključnih evropskih lidera o zajedničkoj vojsci, potrebi izgradnje Unije koja će biti nezavisnija od SAD-a, osnivanju Evropskog monetarnog fonda (EMF) umjesto Međunarodnog monetarnog fonda (IMF)..

Za zajedničku vojsku motiv su izbjeglice i migrantska kriza, za nezavisniju i monetarno centralističkiji zaokruženu EU motiv je Trump. Interesantno je da oba motiva pokreću narative evropskih desničara. Oko prvog su ksenofobično jednoglasni, oko drugog se raslojavaju, pa ima onih koji se više nego Trumpu dive Putinu.

Na sceni je sljedeća faza globalizacije, u kojoj se nacionalni suverenitet zapravo doživljava i posredno zadovoljava kroz suverenitet superdržave. Nosioci suvereniteta više nisu države u savezu, nego sam savez, multilateralna organizacija. Ne postoje direktni izbori, često čak ni posredni, za predstavljanje interesa građana u tim multilateralnim organizacijama.

Evenutalno relativno skoro redefinisanje Sjevernoatlantskog saveza (NATO) proizvešće turbulencije, ma kako diplomatska aktivnost bila osmišljena, pažljiva i vješta. Sa jačanjem izvornog suvereniteta Unije (vlastita vojska, jedinstven monetarni sistem sa svim instrumentima itd.) istovremeno slabi projekat proširenja EU.

Mi smo graničari.

Vidjećemo..


17.11.2018.

Para-DF5-CF983-1-A38-4-E05-AC99-874-E8-DB5-C8-D3


Među ovim ljudima na kamenom trgu nema nikoga ko ovu statuu vidi isto, niti će mu isto značiti. Upravo se razgovaralo o pojmu jednoće, pa je bilo i onih koji su zanimljivo primijetili da jednoća označava jedno u obliku množine i u ženskom licu. Drugi su to opažanje nazvali "najboljim primjerom kako funkcionišu apsolutni pojmovi".

Paradoks je prirodan zakon, a problem je što problema nema. Uzmimo jezero, sa čistom, pitkom vodom. Nekad se nešto desilo, mi ne znamo šta, pa je neko to jezero sa čistom pitkom vodom presvukao veoma komplikovanom imitacijom vode, hemijskim spojem vode koji se derivira iz originalno toksičnih elemenata. Takav je mjerni sistem naše civilizacije; imamo sav, čist i pitak potencijal, imamo trajno rješenje, ali valjda imamo i imali smo i ne znam koliko ćemo imati problem što problema nema. Mi smo kriptološka civilizacija, a ja se trudim nemati problem sa paradoksom, pa ću ustvrditi da istovremeno nismo kriptološka bića. Tu je leglo naših sudara. Sjajna Evelyn de Smedt bi to rekla ovako: "Tako prava suština tijela i duha ne postoji; njihova suština je mogućnost postojanja, potencijalnost pojavne manifestacije; ta mogućnost je osnovna kosmička moć".

Živim u paralelnom svijetu u kojem je matematika ista kao umjetnost. Ne postoji pogrešno u posvećenoj umjetnosti; takav je onaj matematički zadatak koji sanjam, kao nekriptološko biće, i koji ima najmanje onoliko tačnih rješenja koliko sam ih, u pažljivosti i posvećenosti svoga bića, promislila i učinila mogućim.

Ovaj svijet je savršen za život kao i svaki drugi. Stradamo od mjernog sistema, a ne od svijeta, i premalo smo sami sa sobom. Svjesna bića uvijek stradaju od samih sebe, a da je stradanje, bar, samo smrt. Ugurali smo našu civilizaciju u prostor i vrijeme, to nam je pravo dato, a kriptološki ne istražujemo kako ona zrači na stvarnost. Da, može i gore, potencijal da uvijek može gore jednak je potencijalu da uvijek može i bolje, ali sada mi to liči na osionog čovjeka koji svoju osionost zrači na okolinu. Neko će, možda, svoju imitaciju vode namjeriti derivirati iz naših toksičnih elemenata.

13.11.2018.

RIP Stanley Lieber aka Stan Lee, mi pamtimo50-A0-BA25-71-B8-4272-9-CC1-2-CBEB0024644


10.11.2018.

Slabost260395-EF-C189-4-BBB-9-CE4-E19-C20-B5-A430

magla je crno primila kao boju
krvi što se skorila

na ivicama uzdignuto stoje koplja
dobro poznatog našega

izgubljeni, odmetnuti i zaboravljeni
zabranjene veze provlače
kroz obode naše magle
čovjek

ne znajući,
uspostavlja neuspostavljeno

poslije tajnog prologa,
biješe to u doba jakih
kada se slabost pobunila
u prirodi svoje vrijednosti:
ona nije mogla prva ubiti
i nije mogla dugo izdržati
prihvatanje sudbine

pored jakih očeva
i voljenih majki
stasali su sinovi
drugačijih šaka

predajem se u povjerenje vremenu
i svojoj slabosti pored vatre i koplja
kojeg ću rijetko koristiti,
predajem se točku

što u glavi vrti
da bi desetinama hiljada godina kasnije
pod rimskim bojnim kolima
lomio kosti naroda,
a dvije hiljade godina kasnije
okretao na sebi šareni cirkus
sa neonima

i danas, na obodima magle
uspravno stoje šiljasta koplja
našeg sigurnog svijeta
nije još došlo do zadnjeg poglavlja
iako i dalje postoje oni koji u to vjeruju

prva je slabost postala sila
pa vojske za ubice ubijaju
krv je i dalje crna kad se skori
pod nebom koje je starije
nego što nam se čini


06.11.2018.

Intelektualni ćurak u zemlji BosniMislila sam ne zabilježiti ovu prevažnu crticu, jer sagledava misao koja je rečena u strogo estradno-dnevnopolitičkom kontekstu, ali me, u principu, zaboli. Nauka i njene discipline, posebno filozofija, ne smiju se zloupotrebljavati na ovako skaradan i jeftin način.

Kaže profesor Nerzuk Ćurak: "Biti intelektualac znači biti u negaciji spram dominirajućeg subjekta (...)".

Nepoštovani profesore Ćurak, biti intelektualac znači biti u afirmaciji spram vrijednosti koje se zastupaju, jer ako nekom intelektualcu padne na pamet da bude u negaciji spram nauke, kao dominirajućeg subjekta, to bi Vašom tezom bilo potpuno opravdano stanovište. Štaviše, to bi ga dovelo u status bivanja intelektualcem. Zašto da ne, ta toliko je intelektualaca koji su u negaciji spram, na primjer, Boga kao ultimativno dominirajućeg subjekta za bar pola Planete.

Na niskim je granama kultivisano društvo u kojem seljak, u pravom značenju tog termina, zna pogubnost stanja negacije spram nečega, koje onda, natraške, dovodi do stanja afirmacije spram nečega drugog, a prominentni intelektualci toga društva tu pogubnost ne umiju spoznati. Pogubnost stanja u kojem se, dakle, prvo spozna šta se neće, pa tek onda, na osnovu toga, spozna šta se hoće.


04.11.2018.

O ljudskoj surovosti: Varne i Manuovi zakoniPreuzeto: solstinger.com (autor Solstinger) i Wikipedia
Redaktura: Vasionka


7-E6795-B4-2-B05-4571-B996-9095-F07-A3-F10
Prikaz Brahme, Pahari umjetnost, 1700 anno domini, Indija

Oko 1500. godine prije Hrista, Arijci, jedan od indoevropskih naroda, prodiru na područje indijskog potkontinenta. Arijci su, iako malobrojni, imali nadmoć: bronzani mač i brza bojna kola. Uspostavljaju dominaciju nad starosjedilačkim stanovništvom Dravida, dovode na indijsko tlo indoevropski jezik Sanskrit, te, da bi očuvali identitet vlastitog naroda u odnosu na pokorene Dravide, uspostavljaju kruti društveni poredak zasnovan na podjeli prema boji kože, položaju u društvu, bogatstvu, zanimanju i vjeri.
Prvi pomen kastnog sistema u Indiji javlja se u Vedama, tekstovima ispisanim na Sanskritu 1.500 godina p.n.e. Rigveda, od 1.700 do 1.100 godine p.n.e. govori o čestoj društvenoj mobilnosti, tj. prelasku ljudi iz jednog sloja društva u drugi. Klasna podjela se rijetko pominje. Bhagavad Gita zato govori o važnosti kasta od 200 godine p.n.e. do 200 godine n.e. Kao dodatak tome, Manusmriti ili Manuovi zakoni iz iste ere definišu prava i obaveze četiri različite kaste, tj. varne.
Kasta (lat. castus: krjepostan, čist) je hijerarhijska društvena grupa endogenog i naslijednog karaktera, božanskog i kosmičkog porijekla.

Četiri kaste u Indiji

U početku se podjela vršila na osnovu zanimanja, da bi vremenom postala nasljedna. Svi su se rađali sa društvenim statusom koji je, gotovo u svim slučajevima, bio nepromjenjiv do smrti. Četiri glavne kaste, od najviše ka najnižoj su:

Brahmani (Bramani) – sveštenici koji prenose sveto učenje s koljena na koljeno. Bili su zaduženi za sve vrste religioznih rituala, kao posrednici između božanstava i poklonika, a tokom srednjeg vijeka su se čak bavili i zemljoradnjom. Gautama Dharmasutra kaže u strofi 10.3 da je za Brahmana obavezno da nauči i podučava Vede. Takođe se govori da Brahman može prihvatiti bilo koje zanimanje, ako je to neophodno da bi se prehranio, ali da treba izbegavati zanimanje Šudre. Ako mu pak život visi o koncu, može prihvatiti i zanimanje Šudre. Ipak, ovaj tekst mu zabranjuje da se bavi trgovinom životinja za klanje, mesa, lijekova ili mliječnih proizvoda, čak i ako mu život od toga zavisi. Indijci su dosta obazrivi u ophođenju prema životinjama, pa tako zapis Manusmriti, odnosno Manuovi zakoni kazuje: "Brahman treba da zarađuje za život na takav način, koji čini jako malo ili nimalo zla živim bićima. Ovo ne važi u uslovima neprijateljstva. Treba da sakuplja sredstva kroz časne postupke svojstvene njemu, bez umaranja svog tijela. On ne smije nikad imati svjetovno zanimanje zarad preživljavanja, već se treba izdržavati čistim, ispravnim i poštenim zanimanjem, primjerenim Brahmanu. Onaj koji traži sreću treba da teži zadovoljstvu i samokontroli, jer sreća je ukorijenjena u zadovoljstvu, dok je njegov nedostatak korijen nesreće". Iako zaduženi za tumačenje vjerskih tekstova, Brahmani su 
danas i učitelji. Visoko obrazovanje omogućilo im je bavljenje zakonodavnim i pravosudnim poslovima, a s vremenom preuzimaju vođenje svih važnijih poslova u državi.

Kšatrije (Kshatriya) – predstavljaju vladajuću i vojnu elitu. Njihova uloga bila je da štite stanovništvo za vrijeme rata i da upravljaju njime za vreme mira. Pri formiranju kasti, Kšatrije su svoj status dobijali na osnovu sposobnosti (guna), ponašanja (karma) i prirode (swabhava). Kako su se kaste dalje razvijale, ovaj status je postao naslijedan. Rečeno je da, kada se Brahma (hinduistički bog-stvaralac sa četiri lica) razmnožavao, „negativna energija“ se pojavila iz njega. Ova energija je uzela oblik malih đavola zvanih Rakshasas, koji su počeli da muče Brahmu. Brahma je zamolio gospodara Višnu (Vishna) za pomoć i Višnu ih je kasnije ubio. Zatim je objasnio Brahmi da, kada se koristi pozitivna energija, negativna će se takođe osloboditi. Zbog ovoga, gospodar Višnu govori Brahmi da posebna rasa ljudi treba da bude stvorena, koja će štititi cijelu ljudsku rasu. Rigveda sadrži drugačiju priču o nastanku varni (kasta). U ovom hinduističkom zapisu, Brahmani (sveštenici) su nastali iz Brahminih usta, dok su Kšatrije potekle iz ruku. Muška djeca iz reda Kšatrija smatrana su simbolom muškosti, dok su ženska deca morala da budu nježna i dobro vaspitana. Kao Brahmani i ostale kaste, muškarci i žene, nisu mogli da se žene i udaju van svoje varne. Kšatrije su se starale da tako i bude.

Vaišje (Vaishya) – cjelokupno slobodno arijsko proizvodno stanovništvo; zemljoradnici, trgovci, stočari, koji su snabdijevali ostale kaste osnovnim životnim namirnicama. Iako su religijski tekstovi dodelili Vaišjama tradicionalne uloge u poljoprivredi, oni su vremenom postali zemljoposjednici, trgovci i zelenaši. Kao i dvije najviše klase, i Vaišje imaju tzv. dvojni status, odnosno pravo da budu i drugi put rođeni kroz duhovno rođenje nakon svojevrsnog „pričešća“ koje postoji u Hindu religiji. Indijski zakonodavac iz drugog vijeka n.e. naglašava dužnosti Vaišja, i to: da drže krda stoke, da pokazuju velikodušnost, da žrtvuju za bogove, da čitaju sveta pisma, da trguju, pozajmljuju novac uz kamatu i da obrađuju zemlju.

Šudre (Shudra) – najniža od četiri kaste. Šudre su bile porobljeno, tamnoputo dravidsko stanovništvo, te se smatralo da nemaju dušu, pa im tako nije dozvoljavano da učestvuju u bogosluženjima. Riječ Šudra javlja se samo jednom u Rigvedi, i to u Purusha Sukta-i, ali se zato javlja u drugim Hindu tekstovima kao što su Manuovi zakoni, Arthashastra i Dharmashastras. U teoriji, Šudre su činili naslijednu radničku klasu, koja je služila drugima. Prema istoriji, oni su dijelili zanimanja sa ostalim varnama (kastama), tako da su katkad čak bili ratnici ili kraljevi. Prema Marvinu Davisu, od Šudra se nije tražilo da uče Vede. Nisu imali privilegiju „dvostrukog rođenja“ (Dvija). Iako su materijali koji govore o zanimanju i položaju Šudra u mnogo čemu protivrječni, njihov položaj je dosta dobro opisan rečima G. C. Ghurye-a: "Iako je pozicija Šudra teorijski bila jako niska, postoje dokazi da su mnogi od njih bili jako uspješni. Neki su uspijevali da svoje kćerke udaju u kraljevske porodice. Sumitra, jedna od četiri žene kralja Dasharatha, je bila Šudra. Neki od njih su čak uspjeli da raskrče sebi put do prijestolja. Poznati Chandragupta je tradicionalno poznat kao Šudra.

Kasta bez statusa kaste i ljudi bez statusa čovjeka


Pored ove četiri klase, postoje i ljudi koji su rođeni sasvim izvan kastnog sistema. Oni se nazivaju "nedodirljivi“, Parije, i u potpunosti im je zabranjen ulazak u hramove. Nekad im čak nije bilo dozvoljeno ni da kroče nogom na zemlju u blizini hrama. Ukoliko bi sjenka nekog Parije dotakla jednog od Brahmana, on bi bio zagađen. Zbog toga su "nedodirljivi" morali da leže licem ka zemlji na sigurnoj udaljenosti kada je neki Brahman prolazio blizu njih. "Nedodirljivi" su postajali takvi uglavnom zbog kršenja socijalnih normi. Oni nisu najniža klasa, oni su izvan klasnog sistema uopšte! Smatralo se da će kontakt sa njima uprljati onog ko ih je dodirnuo, tako da se taj pripadnik kaste morao brže-bolje okupati i oprati odjeću. "Nedodirljivima" nije dozvoljeno da jedu u istoj prostoriji sa pripadnicima kasti. Bave se poslovima koje niko drugi ne želi obavljati, pa su tako i danas Parije osuđene na najteže i one “nečiste” poslove koji uključuju fizički dodir s krvlju, izmetom i drugim tjelesnim “nečistoćama” definisanim indijskim zakonom. Parije su štavitelji kože, spaljuju mrtve, čiste nužnike, režu pupčane vrpce, odnose uginule životinje s cesta, metu smeće i sl. Ti se poslovi prenose s koljena na koljeno zajedno sa statusom "nedodirljivosti"; u skladu sa strogim hinduističkim odredbama, roditelji Parije rađaju djecu Prije, osuđenu kao nečistu od trenutka rođenja. Parije su izopćenici, ljudi koje se drži odveć nečistima i okaljanima da bi ih se smatralo bićima vrijednim spomena. Predrasuda određuje njihove živote, posebno u ruralnim područjima gdje živi gotovo tri četvrtine ukupnog indijskog stanovništva. Parije se izbjegavaju, vrijeđaju, zabranjuje im se ulaz u hramove i domove pripadnika više kaste, uskraćuje im se pristup bunarima viših kasta, na javnim mjestima moraju jesti i piti iz posebnim posuda, a u ekstremnim, premda ne i rijetkim slučajevima, siluje ih se, linčuje i puca na njih.

Sinovi i kćeri Prabića i oni koji to nisu

U otprilike isto vrijeme nastaje i religija hinduizam. Raslojavanje u hinduističkom društvu potiče iz svetih tekstova prema kojima su se glavne društvene grupe, to jest varne, iznjedrile iz Prabića. Iz usta su izišli Brahmani, iz ruku su nastale Kšatrije, iz bedara su nastale Vaišje, a iz stopala su nastale Šudre. Svaka se varna dodatno dijeli na stotine nasljednih kasta i podkasta s vlastitom hijerarhijom. Peta grupa obuhvaća ljude koji su ačuta, odnosno "nedodirljivi". Oni nisu nastali od Prabića.
Pripadnost jednoj kasti određuje samo rođenje. Prelaženje iz niže kaste u višu (hipergamija) je bilo dopušteno samo u rijetkim slučajevima. Pripadnici iste kaste se žene međusobno i rađaju djecu koja rođenjem postaju pripadnici te iste kaste. Taj drevni sistem vjerovanjs, prema kojemu su svi ljudi rođeni nejednaki, jači je od savremenih zakona u Indiji. Premda indijski ustav zabranjuje kastinsku diskriminaciju i ukida nedodirljivost, hinduizam, religija 80% indijskog stanovništva, upravlja svakodnevnim životom svojom hijerarhijom i krutim društvenim kodeksima. Hinduistički kastinski poredak ima i priručnik. Manuovi zakoni, napisani prije dvije hiljade godinw od brahmanskih sveštenika, propisuju za svaku varnu šta će jesti, s kim će stupiti u brak, kad će se boriti, kako održavati higijenu, koga izbjegavati.


04.11.2018.

Oh God, how much I love this song


03.11.2018.

O perceptivnom obzoru ili zašto nema utvrđene definicije svijeta81964398-FE2-A-4-FE6-A3-B5-D65-F29-FD49-E1

Bila sam uz nju, izučavala sam je dovoljno dugo da sam u stanju izravno iščitati namjeru majstora da je ne otkrije cijelu, nagu, u naletu; da joj ne dozvoli da sagori već tu, u tom trenutku, pa da onda niko ne čuje njenu ljepotu. Pahlbelov Kanon u D duru, Hačaturjanov Valcer iz Maskarade, Šeherezada od Rimski Korsakova, Orfova Omnia sol temperat.. autori su polagano isisavali sokove iz onoga što će se samo za potrebe ove slike predstaviti kao mlada, nijema djevojka. Na koncu su je isisali do kraja i ostavili da umre, a tada je ušla u svoju vječnost.

Koliko to što su je različito dozirano puštali u nizu trenutaka utiče na njenu ljepotu i, ako je to primjenjivo na muziku, da li je primjenjivo na osjećanja, na ljubav? Zagovaram li ja proces koji bi, u konačnici, mogao odvesti u automatizaciju i robotizaciju, robovanje patternima, ili postoji nešto u toj mjeri, radije u odmaku od subjekta tako što mu prepuštamo integritet i dostojanstvo ne usisavajući ga posve u sopstvenost i sopstveni perceptivni obzor?

Razgovarasmo danas o književnim djelima i ona se usprotivi mojoj tami u Geteu ili Bodleru, a ja se ćutke jezivo naježih od sipljivih, ponekad isuviše suvih, a ponekada memljivih redova njenog Emila Zole. I tu smo, uglavljene u naše perceptivne obzore, možda zato što sam ja kvalitetnije od nje iskusila hororiku Zolinog siromaštva, a ona Geteovu tamu ispod teških plišanih kaputa sa ovješenim zlatnim, džepnim satovima. Možda, a možda i ne.

A ponovo, nije to samo ni u količini puštanja onoga iz naleta, ima u kontroli protoka muzike, riječi, boje, gline ili gipsa, u arhitekturi.., ima prilazaka tom ipak svome subjektu iz različitih kutova; ima svađa u pokojoj disharmoničnoj snizilici na način kako se to istočna bazilika na Trgu svetog Marka monumentalno svađa sa svojim romanskim okruženjem. Kako su oni iskontrolisali da ne sagore u velikoj vatri svoje ideje i kako je taj metod primjenjiv na nepotapanje u sebe, osjećajno gušenje i agoniju?

Čovjek je mali ispod svojih stubova, a čeka ga nebo. Ljubav ne poznaje subjekat. Ako je takva, u korjenu joj je ljubav prema sebi, a to je više samoodržanje od ideala ljubavi. Ljubav koja ne poznaje subjekat rasprostire svoj intenzitet šireći ga, dok je vertikalno osoliko slanje vezano za isto sjeme. Čovjek je mali ispod svojih stubova, a čeka ga nebo.


25.10.2018.

Zezanje sa hektikom, Cheers Vol.Stariji postovi


PROZA I POEZIJA
Lirika o ljubavi
Koščej Besmrtni
Sarabanda
In quo totum continetur
Svijet na ruševinama budućnosti
Skica za moja življenja
Priča
Magija
On i žena
Grim majstor
Ovdje, po našoj glavi
Eter
Svađe vremenà
Caturaṅga (चतुरङ्ग)
Jezgro
Žurba i kalabaš lula
On nema ime
Keridven
Ustakljeni mrak
Sve
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Čuvari"
"Rock 'n' Roll"
"Mrijestilište"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Epilogna stvarnost"
"Ušivanje"
"Adagio za lutku"
"Nešto vremena u sobici"
"Sakupljač misli"
"Premotano na kraj"
"Pismo"
"Tref dama"
"Pod drvetom"
Dirigent
Reciklirani traktat o kosmogoniji
Ništenje
Uhvaćene vode
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
Neshvaćene riječi
Digitalne tvari
O prirodi (stvari)
Protokoli
Mjesto odakle dolaze pitanja
Meta
Ona je ja
Dolazi sve što treba
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Razrušeni ljudi
Koncert koji traje 36:26
Ogled o smislu
Bez premca (once again)
Blues
Gornja brada
Sofija
Kameni junak
Koja riječ?
Muzika
Zelena Angela
Biblioteka
Usud blagosti
Igra
Moja bijesna cura
Stvaranje cvijeća
Sam
Volja
Uzrečica
Mladi ja
Epitaf mome pjesniku
Riječi za nepotentan mit
Broj dana rođenja
Suza u noći
Grad
Oči su od Oca
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Traktat
Priča počinje kao nedovršena rečenica.
Jeanne d'Arc
Pisanje
Iz suze
Vrijeme
Stopa ode
Intro
Crkva sv. Đorđa
Naša
Grijeh kiša
Srce gdje nema zašiješ
Riječ
Zamjenjiva kategorija
Ona koja svjedoči
Moneov kist
Ono što širi
Učim
Klupe čekanja
Upišimo odgovor
Frekvencija
Bosanska
Jednostavno.
Lagano putovanje
Susret
Bedem
Dlanovi i rosa
Ženska
Vrijeme i bjelina
§
Notni zapis
Polagano
Molitva za ženu
Rađanje
Majčin telal
Svijet odgovora
˛˛~°°°~¸¸
Za novih par sijedih
Solo para siempre
Starcu
Et in Arcadia ego
Jednoj od svih, svakoj od jednih
Elegija o smrti mašte
Čeznem te flamenko
Soba misli
Unutrašnja
Stvaranje
Mislim...
Obalu zapljuskuje proljeće
Putešestvije
Amajlijin naslov duše
Bijela pčela
Umorena mora
Pismo
Priznanje
Prvi dešeni
Apokaliptično komična
Daleka
Dan
¤

Dan
U prilog teorije haosa
Fuga bez muzike
Kurčeviti trubadur i iskusna muza
Dolina ubranih breskvi
Poezija magla
Kolijevka u stihu
Posljednja činija žita
Broj dana rođenja
Teslina ploča
Slaviti život

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA I ISTORIJA
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
In quo totum continetur
Sajensifikacija fikcije ili o traženju opravdanja: Los Voladores
Svijet na ruševinama budućnosti
Hiperdimenzionalna materijalizacija
Svojstvo!
Voli!
24 duge godine od masakra: Konačno uhapšen Radomir Pantić i prvi egzekutori 63 civila u selu Zaklopača kod Milića, ubijenih u jednom danu (neka ostane zapis ko je nalogodavac, a još uvijek nije uhapšen)
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
Eter
Jezgro
NOISe proudly presents: Blogeri & Asocijacije
"Mythic Fantasy tour"
"Horizont događaja"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Epilogna stvarnost"
"Kotač"
Šta je činjenica?
Reciklirani traktat o kosmogoniji
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
O prirodi (stvari)
Meta
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Ogled o smislu
Sofija
Samorecepti: Iskomunicirano (za sada)
GENOCID: Onemogućavanje rađanja
Zašto?
Mladići prepisivali ponašanje svojih očeva od prije 20 godina
Iz neznanja i zbog malicioznih ciljeva - (zlo)upotrebe
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Tajne
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
Čudesna biljka
Imaj vjere.
Čovjek koji je zaustavio pustinju
Od...
Osjećam, dakle postojim.
Intro
PREPORUČUJEM: Inferiornost = zavist = podsmijeh
Bartolomejska noć ili o šovinizmu
Pojava
Čoporativno ZLO & čoporativno DOBRO
Ona koja svjedoči
Abeceda
Šta znači ćutiti & šutiti?
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
"Okrajak za kraj" ili o satanizmu
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
O samocenzuri
Znakovi
Boje ili rasprava o isključivosti
Ljudi
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Kako očevi vole...
Samotnost
Izdržljivost ili ponešto o poboljšanom JA
Ljubav mori
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Sjećanje
Red privatnog, red jednostavnog, red dosadnog
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
O (ne!)prijateljstvu
-izmi ili transgeneracijske igre
Umijeće strahovanja ili popis mojih strahova
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Serijal odnosi: Svijet po mjeri žene
Misterija osmijeha
Uspod modernog rasizma
Supremacija
Serijal “Odnosi”: Žena
Mi, ljudi!
Je li način, je li mjesto?
Krizologija
Sažetost
Entropija
I vas volim sudije.
Abeceda
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Boje ili rasprava o isključivosti
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
(a)Teološka rasprava
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Uspod modernog rasizma
Mi, ljudi!
Rasisti&kastisti
Besa
Ponešto o konkretnom djeliću istine čije je potpuno distorziranje, u međuvremenu, pokušavano na najgresivnije moguće načine
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Svevidjeće oko
Panevropa
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Ἅγιον Ὄρος
Nazi Israel
Koncepti

MUZIKA I UMJETNOST
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
Koščej Besmrtni
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
Sarabanda
Tartini
In quo totum continetur
Griegova teška p o b j e d a
Ispravljanje
Пьесы Фантазии
She has her own way now (and she loves Satie :-)
Radosna pjesma nakon litanija (rekli bi k'o fenix)
Grim majstor
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
Mnogo, mnoooooooooogo dobro (pozajmila od Solakhova)
Jonathan Howsmon Davis
Ovdje, po našoj glavi
Smrt znanja
Vinil godine '94.
Svađe vremenà
Idila o 730 pisama Kamili Stösslovoj
Michael Jackson thought a Punk
Mubarek Ramazan, moji blog prijatelji :-)
Sharaniejšn & Ormusovača
Totenmarsch
Dvije čovjekove smrti: Dijete i Starac
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"I own your tears anyway"
"I own your tears anyway"
"Aaaaaaaaaaaaa, ovo je brzina (kec, kec, kec, kec,kec,kec, keckeckec)"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Voli metal punk mrzi rat: Ausgebombt"
"Halford & kostimirane godine"
"Rock 'n' Roll"
"What's going on?"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Doviđenja moja ljubavi, moja strasti"
"Mist ("kiseli" se tri godine, nikako da doživi studijsku verziju)"
"NOISe proudly presents: Nights in Black Satin"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Moj bend"
"Poetry of Old"
"Budžžž"
"Camille Saint-Saëns: La Danse macabre"
"No War!"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Vivaldijevo "Ljeto": Žestoko izvođenje"
"Lady Justice has been raped"
"Ušivanje"
"Most Severe Waltz in The Kingdom of My Decided King"
"Adagio za lutku"
"Čuvar armenske muzike: Aram Khachaturian"
"Zrak"
"Dies Irae manual: Pustiti glasno"
"Premotano na kraj"
"Rekvijem"
"Ludi Velšanin, jedan od velikih, još uvijek živ: Sir Karl William Pamp Jenkins"
"Llibre Vermell de Montserrat: Stella Splendens aka narodna muzika iz XIV vijeka"
"Da li se Igra kraljeva ikada začula u Vinčesteru? Kako je slučaj udesio da Серге́й Серге́евич Проко́фьев u baletu o najpoznatijim svjetskim ljubavnicima iz italijanske Verone muzički odredi britanski identitet?"
"Empirija 1978: Kako je Hard Rock prešao u Heavy!"
"Tref dama"
"Saturnesa"
"Osjećaj Matematičara: Tišina prije Bacha"
"Clément Philibert Léo Delibes - Duet cvjetova: Lakmé, kći brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja"
"Nadrealizam: O puževima i svecima (Rene Laloux "Les Escargots" feat. The Cult "Saints Are Down")"
"Naprijed je tamo gdje učim"
Dirigent
Borodinov "Knez Igor": Plesovi turskog nomadskog naroda (Kumansko-kipčačka konfederacija X-XIII vijek)
Ovako umiru ljubavnici
U dvorani Planinskoga Kralja
Božanska muzika Johana Pahlbela
Inspirisano Vergilijevim Georgikama: Disati u pauzama
Morgonstemning
Åkerfeldt
Poets and Madmen
Doma
Rock and fuckin' Roll
Multiple Frequency Orgasm
หินอวกาศ
Vàli: Kamen i kora
Sjećam se.., sjećam se velikih podzemnih jezera
Kako Serebrier (najbolje) čuje
Sve zbog čega volim Fedosejeva
Рассказ царевича Календера ili o orgazmu i porijeklu priča
Meta
A Natural Disaster
Totentanz
Koncert koji traje 36:26
Genij ubice i rasiste vs. Balada o tužnom Vargu

Memories
Distorzirani kauboji feat 18 godina stara progresija
Jedan je (Met)
Black Sun
Otkriće (hvala Antoanu :-)
Sam
Sirovina (mojim prijateljima, kažu da se rastajemo)
Suza u noći
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Motion in (e)motion
Vrijeme
Mejah sav
Srce gdje nema zašiješ
Zamjenjiva kategorija
Filozofsko ništa konkretno je svašta
1993.
...
Sada...
Malo više "pozajmiš" od melodijske teme Bonfae, malo "pozajmiš" od Stingovog načina pjevanja i dobiješ pjesmu na vrhu top listi svijeta. No, majstorstvo je to uklopiti na ovaj način. Aranžmanski je besprijekorno.
Muzika
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
Sjetih se... dobra je.
Noćas imam reći ono što su Barbier i Carré rekli u libretu za Gounodovu veliku operu Faust.
Lagano i C oštri
”Kada postanem Sunce, zasjaću život u srca ljudi.”
Mir ili kako ga je čuo Satie
Mislila sam pisati tekst o tome kako je ministar finansija SR Njemačke poručio Britancima kako će se, prije ili kasnije, morati odreći svoje prešs funte u korist €ura, al' se odlučih za ljubav na AC/DC način ;-)
Sestre milosrdnice;-)
Godina od derneka prođe:-)))
§
Notni zapis
Umjetnosti
Strpljenje
Fortune Plango Vulnera
Oh, dear! Ooh, Buckethead!
Baš odgovara;-)
Vrata
Irska tradicionalna (volim ovu pjesmu...)
Opeth opet i ostalo... po mom izboru.
Ramazan Mubarek Olsun
Cover
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Vanredno bolja od originalne
Mubarek dan
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Notni zapis
Umjetnosti
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Uspon filma, uspon fašizma
Dilema
Misterija osmijeha
Zima
Umjetnost

POŠAST GLOBALIZACIJE
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
"Evropo, jebem ti mater zbog izbjeglica!"
Razrušeni ljudi
Zelena Angela
Pax Romana
Ćuti!!!
Ko je čovjek lijevo? Rođen 1923., nije umro. Tito i on su, zapravo, istoga i etničkog i nacionalnog porijekla. Ali, nemoj da vas zbunjuje zadnji podatak, riječ je o mome zaključku, više - manje neprovjerljivom.
Zavjera u praksi: Hvala Bogu što se ne rodih u Americi! 999 - E, da, to je i ZLO i NAOPAKO.
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
No comment
Lijek
Preporučujem: KOLAPS
Mejnstrim mediji ćutali
Stara *urva Evropa.
Joseph Aloisius Ratzinger aka Benedictus PP. XVI & Kuba
Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Unija (od kasnog latinskog 'unio'; 'union' značenja JEDINSTVO /od izvornog latinskog 'unus' značenja JEDNO)
SOPA i PIPA ili Hollywood vs. Silikonska dolina prema tumačenju Obame
Svevidjeće oko
Po*izd u crtama
Neko bolestan, neko terorista!!!
Benedictus PP. XVI: STOP UNHATE!
Panevropa
Uživaj kapitalizam!
Anonymvs
O savremenim britanskim krstašima i "svetom" Ólafru Haraldssonu
Dešava se
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Bruto nacionalna sreća
QI.B.8.01.
Bijela pčela
EU namjerava zabraniti distribuciju i prodaju ljekovitog bilja, te alternativnu medicinu
Kad nema novih, a ono može sa starih... munara;-)
Prvi spermatozoidi sisara proizvedeni u laboratoriji
Legalno pišanje po ljudskim pravima
Lajički, k’o dobar đak Obama
Misao dana
Kako to radi Novi Svjetski Poredak: Revolucije (krvi) na izvoz!
Dinastija, uvijek i zauvijek!
OBAMA...
Mislite li da postoji suštinska razlika između poretka EU i nekadašnjeg SSSR-a?
Pobunite se već jednom!
Bio sam nekad BIO!
Ekumenizam
Sistem vrijednosti
Jedna valuta – jedan poredak
Virtualna Zemlja
Izmišljena vrijednost će svakako pući poput balona od sapunice
Dan LJUDSKIH? prava
Sapunica “WikiLeaks”
Koncepti
Krojači stvarnosti
Plemenito neistinito
Revolucija
Vladavina naroda. Eki?!
Entropija

Čitam...

Bili...
376926

Powered by Blogger.ba