∇a§IONia

18.03.2011.

-izmi ili transgeneracijske igre

 

 

Biće da ću početi pisati kolumne. Ogromna, dosadna štiva. Ogromna, jer za objektivno i jasno izjašnjavanje stavova u vezi s vrlo sofisticiranim temama treba puno i autocenzure emocije i kombinacije deduktivnog i induktivnog mišljenja i riječi na papiru. Dosadna, jer stavove o tim sofisticiranim temama shvatam previše skupim i za sebe i za okolinu da bih nesvjesno, a posebno svjesno, upadala u zamke provokativnog saopštavanja.

 

 

Pustite me da budem žena

 

 

Ima nešto što odlikuje ovaj Balkan, a zove se krajnost. Tako je i savremena balkanska žena danas razvučena između dvije krajnosti. Ne, većina balkanskih žena te krajnosti ne živi, ne primjenjuje u vlastitom i životu njene porodice. Većina balkanskih žena zapravo živi umjerenost, pomirenost krajnosti. No, krajnosti govore jezikom provokacije, a provokacije se nadaleko čuju i, da, brzo umiru.

Prva je krajnost obavezno djelovanje žene u jasno ograničenom krugu poželjnog. Druga je krajnost tinjajući bunt ugnjetene prabake, bake i majke u mladoj ženi koja počinje mrziti i poželjno i kreatora poželjnog, za nju pretpostavljenog muškarca ideologa poželjnog, tačnije muškarce u kolektivitetu. To je, dakle, javnost -izama, od šovinizama do feminizama.

 

Dužnost svakog ljudskog bića, ako hoćete i usko vjerski gledajući, je da se nepravdi suprotstavi. Njoj se danas suprotstavljamo i riječima i djelima. Žena koja ima jaku potrebu da se nepravdama svih oblika - socijalnoj, političkoj, ekonomskoj, kulturološkoj, vjerskoj i inima - suprotstavi ima realan problem jačine onoga što zastupa i u što bi se djelovanjem u društvu upustila ukoliko se njeno bitisanje uglavnom svodi na vlastitu unutrašnjost (razgovor sa sobom) i unutrašnjost četiri zida svoje porodice. Ona će moći napisati po koji tekst na bloggu ili društvenim mrežama, ona će moći napisati i po koju knjigu, ona će moći, s vremena na vrijeme, učestvovati i na nekakvim tribinama, ali ona neće moći gurati dalje svoju stvar. Ona neće moći biti političarka, profesionalna aktivistica, profesionalni kolumnista, novinarka, učiteljica, naučnica ako je njeno kretanje ograničeno na maksimalno dva sata svakodnevno van kuće. Ograničenim društvenim kontaktima stavovi one koja potrebu ima, a to joj je i dužnost, da se s nepravdama svijeta bori gube na relevantnosti jer je aktivno susretanje sa ljudima, posebno muškarcima, u ovim oblastima izvor informacija, te jedan od najučinkovitijih načina borbe za svoju stvar. Ne, takvoj ženi nije ograničio pravo borbe s nepravdama nečiji šovinizam. Ograničio joj je pravo njen šovinizam, jer i žene, čak i prema sebi samima, mogu biti šovinistkinje na muški način.

 

Imamo, s druge strane, žena svih dobi koje su usavršile drugi -izam, feminizam. Feminizam koji je sam sebi svrha i dobro se prodaje, od njega je ekonomska korist velika, na ovaj ili onaj način. U zemlji koja vapi za izgradnjom sigurnih kuća za djecu i žene iz zlostavljanih porodica, te pobornice ovog -izma organizuju čajanke i izložbe strogo u urbanim centrima koje proprate s nekoliko rečenica potpuno iritantnog, provokativnog sadržaja: "Žena može sve sama. Muškarci ne mogu sve sami. Žena može raditi, žena bez pomoći muškarca može roditi. Šta je nekoliko desetina dolara da se u banci sperme izabere poželjan primjerak za anonimnog oca MOG djeteta, jer ja sam uspješna. Šta nas spriječava da svijet oduzmemo muškarcima i napravimo od njega ženski svijet, bukvalno? Sigurno nas ne sprječavaju hiljade godina ugnjetavanja. Svijet može nastaviti živjeti i opstajati potpuno bez muškarca!". No, imamo i porodični feminizam kroz onu majku čiju ulogu podjednako ili u većoj mjeri kompenzira otac. Onu suprugu čiju ulogu i domaćice podjednako ili u većoj mjeri kompenzira otac. Onu poslovnu ženu koja većinu prihoda koje zaradi skrši na manikire, pedikire, krpice, putovanja sa prijateljicama, večere, ručkove jer, hej, muškarac je taj koji je obavezan brinuti se o materijalnim troškovima izdržavanja porodice. Da, onaj muškarac koji je, poslije za njega također napornog radnog dana, mijenja u ulozi majke i domaćice dok je ona na večeri ili predstavi.

 

E, pa ovi -izmi ipak nisu naša generalna stvarnost, iako se glasnije čuju. Ove -izme pomirila je u sebi balkanska žena koja se svakodnevno slobodno kreće, govori, piše, podučava, osmišljava, patentira, liječi, a, zatim, sluša dogodovštine svoje djece od tog dana, kuha, čisti i bude blaga ljubavnica suprugu uveče. Ove je -izme većinska balkanska žena pomirila zahvaljujući, prije svega, sebi, ali i ocu svoje djece, suprugu. Jer, on je ponekad vodi, a ponekad prati, on je ponekad mijenja, a ponekad ona njega mijenja. On je sluša da je zaista čuje i ona njega sluša da je zaista čuje i samo je ovo trajna kategorija, bez onog ponekad.

 

 

Pustite me da budem dijete

 

 

Ja želim tu i moga oca i moju majku. Želim ih tu da ih gledam, upijam, jer tako najviše učim. Ne želim nervozu moje majke, jer je otac po deseti put u ovom mjesecu na službenom putovanju. Ne želim nervozu moga oca, jer je majka po deseti put u ovom mjesecu na službenom putovanju. Želim ih oboje tu i oni su svim svojim postupcima obavezni da mi to, prije svega, prijušte. Želim da se sa majkom igram, svakodnevno, na poseban način svojstven igri sa majkom. Želim da se sa ocem igram, svakodnevno, na poseban način svojstven igri sa ocem. Želim da mi majka pokaže kako je to zarađivati svoj hljeb. Želim da mi otac pokaže kako je to zarađivati svoj hljeb. Jer, sutra ću ja, ako sam žensko, zarađivati svoj hljeb onoliko uspješno koliko mi je tome temelj dala moja majka vlastitim primjerom. Jer, sutra ću ja, ako sam muško, zarađivati svoj hljeb onoliko uspješno koliko mi je tome temelj dao moj otac vlastitim primjerom. Želim da znam kako ću sutra odmijeniti suprugu u odnosu sa našom djecom i u domaćinstvu kada ona radi ili kada je na putu. Želim da znam kako ću sutra odmijeniti supruga u donošenju važnih odluka u njegovo ime kada on radi ili je na putu. Ja želim spoznati ulogu majke i žene čiji se glas u društvu dovoljno jako čuje na primjeru moje majke. Ja želim spoznati ulogu oca i čovjeka čiji se glas u društvu dovoljno jako čuje na primjeru mog oca. Ja ih želim zajedno baš u svemu što se mene tiče i što zbog mene moraju uraditi, jer je to temelj da budem zdav/zdrava i snalažljiv u svim ulogama koje izaberem i koje mi život donese.

 

 

Pustite nas da budemo porodica

 

 

Takozvano igranje uloga je jedan od najučinkovitijih načina predupređivanja mogućih konflikata inače, posebno unutar porodice. Pretpostavimo da su u porodici dva djeteta - žensko i muško. Pretpostavimo da su roditelji potpuno posvećeni zdravom razvoju svoje djece.

Oče, imaj pred očima kćer svaki put kada se obraćaš njenoj majci. Nemoj joj govoriti ili činiti ono što ne želiš da tvojoj kćeri sutra govori ili čini suprug, jer preferencije za sutra poželjnog supruga tvoja kći gradi na osnovu tvog ponašanja danas. Ako si prema njenoj majci loš, tolerancija će kod tvoje kćeri biti rastezljiva kategorija, toliko da će pretpostavljeno loše ponašanje njenog supruga prema njoj sutra biti prihvatljiva kategorija. Majko, imaj pred očima sina svaki put kada se obaraćaš njegovom ocu. Nemoj mu govoriti ili činiti ono što ne želiš da tvome sinu sutra govori ili čini supruga, jer preferencije za sutra poželjnu suprugu tvoj sin gradi na osnovu tvog ponašanja danas. Ako si prema njegovom ocu loša, tolerancija će kod tvoga sina biti rastezljiva kategorija, toliko da će pretpostavljeno loše ponašanje njegove supruge prema njemu sutra biti prihvatljiva kategorija.

 

Pitanje ovih -izama, muškog šovinizma i feminizma, su transgeneracijski fenomeni. Muški šovinizam (pojam koji se upotrebljava kao identifikacija vjerovanja po kojem su muškarci supreiorni u odnosu na žene)  koji je preovladavao u odnosima između mog oca i majke ima znatno veću šansu da preovladava i u mom braku. Razvijeni feminizam, ponekad nazvan i ženski šovinizam (pojam koji se upotrebljava kao identifikacija vjerovanja po kojem su žene superiorne u odnosu na muškarce) koji je preovladavao u odnosima između moje majke i oca ima znatno veću šansu da preovladava i u mom braku.

Imamo mi, dakle, pravo da sebi odaberemo i podesimo uloge onako kako želimo, ali moramo biti svjesni da od naših uloga zavise i buduće uloge naše djece. Moja kći će sutra možda željeti da bude domaćica posvećena isključivo svojoj djeci, suprugu i domu, no ja ću joj to svojom današnjom ulogom osujetiti jer je neću znati naučiti nečem vrlo bitnom - umjeću kako pronaći supruga koji, između ostalog, mora biti i potpuno materijalno situiran. Takvu vrstu vještine ja nisam razvila, jer sam odavno finansijski nezavisna i u stanju solidno izdržavati kompletnu porodicu.

 

 

Supruga, pa majka. Suprug, pa otac. Moj, moja, moje.

 

 

Hranim ja tako svoju kćer pred spavanje baš u vrijeme Onura i Šeherzade i vidim da Onur, nakon što ga je Šeherzada napustila, doživljava potpuni krah, te da je njegova (anti)uloga oca potpuno razotkrivena tek sada, kad pored njega nema njegove Šeherzade. Onur je jedan od onih tipova, zaključim, onih tipova koje ja ne kužim, zapravo me i dobrano iritiraju, dakle, Onur je tip koji ispred vlastite uloge oca stavlja ulogu supruga. Zaljubljen tip, al' ne, prije svega, u svoju kći. Jadno. Tačka. Rasprave nema.

Čitam ja tako po ovim bloggovima i od odokativno 100 tekstova u kojima se u istoj rečenici pominju riječi majka i supruga, riječ supruga (ili žena u smislu žena od muža) je ispisana, automatski, bez razmišljanja naravno, ispred riječi majka. Zaljubljene žene, al' ne, prije svega, u svoju djecu. Jadno. Tačka. Rasprave nema.

A tek što su male šanse da uživo, po bloggovima, forumima, društvenim mrežama naiđete na termine muž/suprug/vjerenik/dečko; žena/supruga/vjerenica/djevojka; beba/dijete bez (bliže) odrednice MOJ/MOJA/MOJE. To moj/moja/moje je toliko izraženo, praktično uvijek i kada u kontekstu rečenice jednostavno nije potrebno jer se zna na šta se misli, da mene, osobu s očiglednom profesionalnom deformacijom, baca u očaj. Slobodne jedinke ili moj/moja/moje? Imaju li te osobe uopšte imena? Još je čudnije, kapitalno čudnije, ono MOJ Vedran/MOJA Vedrana i uvijek je to MOJ/MOJA prisutno. Prisutnije nego pranje ruku nakon nužde, a pred večeru.

 

 

 

 


PROZA I POEZIJA
Lirika o ljubavi
Koščej Besmrtni
Sarabanda
In quo totum continetur
Svijet na ruševinama budućnosti
Skica za moja življenja
Priča
Magija
On i žena
Grim majstor
Ovdje, po našoj glavi
Eter
Svađe vremenà
Caturaṅga (चतुरङ्ग)
Jezgro
Žurba i kalabaš lula
On nema ime
Keridven
Ustakljeni mrak
Sve
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Čuvari"
"Rock 'n' Roll"
"Mrijestilište"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Epilogna stvarnost"
"Ušivanje"
"Adagio za lutku"
"Nešto vremena u sobici"
"Sakupljač misli"
"Premotano na kraj"
"Pismo"
"Tref dama"
"Pod drvetom"
Dirigent
Reciklirani traktat o kosmogoniji
Ništenje
Uhvaćene vode
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
Neshvaćene riječi
Digitalne tvari
O prirodi (stvari)
Protokoli
Mjesto odakle dolaze pitanja
Meta
Ona je ja
Dolazi sve što treba
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Razrušeni ljudi
Koncert koji traje 36:26
Ogled o smislu
Bez premca (once again)
Blues
Gornja brada
Sofija
Kameni junak
Koja riječ?
Muzika
Zelena Angela
Biblioteka
Usud blagosti
Igra
Moja bijesna cura
Stvaranje cvijeća
Sam
Volja
Uzrečica
Mladi ja
Epitaf mome pjesniku
Riječi za nepotentan mit
Broj dana rođenja
Suza u noći
Grad
Oči su od Oca
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Traktat
Priča počinje kao nedovršena rečenica.
Jeanne d'Arc
Pisanje
Iz suze
Vrijeme
Stopa ode
Intro
Crkva sv. Đorđa
Naša
Grijeh kiša
Srce gdje nema zašiješ
Riječ
Zamjenjiva kategorija
Ona koja svjedoči
Moneov kist
Ono što širi
Učim
Klupe čekanja
Upišimo odgovor
Frekvencija
Bosanska
Jednostavno.
Lagano putovanje
Susret
Bedem
Dlanovi i rosa
Ženska
Vrijeme i bjelina
§
Notni zapis
Polagano
Molitva za ženu
Rađanje
Majčin telal
Svijet odgovora
˛˛~°°°~¸¸
Za novih par sijedih
Solo para siempre
Starcu
Et in Arcadia ego
Jednoj od svih, svakoj od jednih
Elegija o smrti mašte
Čeznem te flamenko
Soba misli
Unutrašnja
Stvaranje
Mislim...
Obalu zapljuskuje proljeće
Putešestvije
Amajlijin naslov duše
Bijela pčela
Umorena mora
Pismo
Priznanje
Prvi dešeni
Apokaliptično komična
Daleka
Dan
¤

Dan
U prilog teorije haosa
Fuga bez muzike
Kurčeviti trubadur i iskusna muza
Dolina ubranih breskvi
Poezija magla
Kolijevka u stihu
Posljednja činija žita
Broj dana rođenja
Teslina ploča
Slaviti život

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA I ISTORIJA
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
In quo totum continetur
Sajensifikacija fikcije ili o traženju opravdanja: Los Voladores
Svijet na ruševinama budućnosti
Hiperdimenzionalna materijalizacija
Svojstvo!
Voli!
24 duge godine od masakra: Konačno uhapšen Radomir Pantić i prvi egzekutori 63 civila u selu Zaklopača kod Milića, ubijenih u jednom danu (neka ostane zapis ko je nalogodavac, a još uvijek nije uhapšen)
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
Eter
Jezgro
NOISe proudly presents: Blogeri & Asocijacije
"Mythic Fantasy tour"
"Horizont događaja"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Epilogna stvarnost"
"Kotač"
Šta je činjenica?
Reciklirani traktat o kosmogoniji
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
O prirodi (stvari)
Meta
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Ogled o smislu
Sofija
Samorecepti: Iskomunicirano (za sada)
GENOCID: Onemogućavanje rađanja
Zašto?
Mladići prepisivali ponašanje svojih očeva od prije 20 godina
Iz neznanja i zbog malicioznih ciljeva - (zlo)upotrebe
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Tajne
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
Čudesna biljka
Imaj vjere.
Čovjek koji je zaustavio pustinju
Od...
Osjećam, dakle postojim.
Intro
PREPORUČUJEM: Inferiornost = zavist = podsmijeh
Bartolomejska noć ili o šovinizmu
Pojava
Čoporativno ZLO & čoporativno DOBRO
Ona koja svjedoči
Abeceda
Šta znači ćutiti & šutiti?
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
"Okrajak za kraj" ili o satanizmu
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
O samocenzuri
Znakovi
Boje ili rasprava o isključivosti
Ljudi
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Kako očevi vole...
Samotnost
Izdržljivost ili ponešto o poboljšanom JA
Ljubav mori
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Sjećanje
Red privatnog, red jednostavnog, red dosadnog
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
O (ne!)prijateljstvu
-izmi ili transgeneracijske igre
Umijeće strahovanja ili popis mojih strahova
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Serijal odnosi: Svijet po mjeri žene
Misterija osmijeha
Uspod modernog rasizma
Supremacija
Serijal “Odnosi”: Žena
Mi, ljudi!
Je li način, je li mjesto?
Krizologija
Sažetost
Entropija
I vas volim sudije.
Abeceda
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Boje ili rasprava o isključivosti
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
(a)Teološka rasprava
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Uspod modernog rasizma
Mi, ljudi!
Rasisti&kastisti
Besa
Ponešto o konkretnom djeliću istine čije je potpuno distorziranje, u međuvremenu, pokušavano na najgresivnije moguće načine
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Svevidjeće oko
Panevropa
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Ἅγιον Ὄρος
Nazi Israel
Koncepti

MUZIKA I UMJETNOST
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
Koščej Besmrtni
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
Sarabanda
Tartini
In quo totum continetur
Griegova teška p o b j e d a
Ispravljanje
Пьесы Фантазии
She has her own way now (and she loves Satie :-)
Radosna pjesma nakon litanija (rekli bi k'o fenix)
Grim majstor
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
Mnogo, mnoooooooooogo dobro (pozajmila od Solakhova)
Jonathan Howsmon Davis
Ovdje, po našoj glavi
Smrt znanja
Vinil godine '94.
Svađe vremenà
Idila o 730 pisama Kamili Stösslovoj
Michael Jackson thought a Punk
Mubarek Ramazan, moji blog prijatelji :-)
Sharaniejšn & Ormusovača
Totenmarsch
Dvije čovjekove smrti: Dijete i Starac
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"I own your tears anyway"
"I own your tears anyway"
"Aaaaaaaaaaaaa, ovo je brzina (kec, kec, kec, kec,kec,kec, keckeckec)"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Voli metal punk mrzi rat: Ausgebombt"
"Halford & kostimirane godine"
"Rock 'n' Roll"
"What's going on?"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Doviđenja moja ljubavi, moja strasti"
"Mist ("kiseli" se tri godine, nikako da doživi studijsku verziju)"
"NOISe proudly presents: Nights in Black Satin"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Moj bend"
"Poetry of Old"
"Budžžž"
"Camille Saint-Saëns: La Danse macabre"
"No War!"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Vivaldijevo "Ljeto": Žestoko izvođenje"
"Lady Justice has been raped"
"Ušivanje"
"Most Severe Waltz in The Kingdom of My Decided King"
"Adagio za lutku"
"Čuvar armenske muzike: Aram Khachaturian"
"Zrak"
"Dies Irae manual: Pustiti glasno"
"Premotano na kraj"
"Rekvijem"
"Ludi Velšanin, jedan od velikih, još uvijek živ: Sir Karl William Pamp Jenkins"
"Llibre Vermell de Montserrat: Stella Splendens aka narodna muzika iz XIV vijeka"
"Da li se Igra kraljeva ikada začula u Vinčesteru? Kako je slučaj udesio da Серге́й Серге́евич Проко́фьев u baletu o najpoznatijim svjetskim ljubavnicima iz italijanske Verone muzički odredi britanski identitet?"
"Empirija 1978: Kako je Hard Rock prešao u Heavy!"
"Tref dama"
"Saturnesa"
"Osjećaj Matematičara: Tišina prije Bacha"
"Clément Philibert Léo Delibes - Duet cvjetova: Lakmé, kći brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja"
"Nadrealizam: O puževima i svecima (Rene Laloux "Les Escargots" feat. The Cult "Saints Are Down")"
"Naprijed je tamo gdje učim"
Dirigent
Borodinov "Knez Igor": Plesovi turskog nomadskog naroda (Kumansko-kipčačka konfederacija X-XIII vijek)
Ovako umiru ljubavnici
U dvorani Planinskoga Kralja
Božanska muzika Johana Pahlbela
Inspirisano Vergilijevim Georgikama: Disati u pauzama
Morgonstemning
Åkerfeldt
Poets and Madmen
Doma
Rock and fuckin' Roll
Multiple Frequency Orgasm
หินอวกาศ
Vàli: Kamen i kora
Sjećam se.., sjećam se velikih podzemnih jezera
Kako Serebrier (najbolje) čuje
Sve zbog čega volim Fedosejeva
Рассказ царевича Календера ili o orgazmu i porijeklu priča
Meta
A Natural Disaster
Totentanz
Koncert koji traje 36:26
Genij ubice i rasiste vs. Balada o tužnom Vargu

Memories
Distorzirani kauboji feat 18 godina stara progresija
Jedan je (Met)
Black Sun
Otkriće (hvala Antoanu :-)
Sam
Sirovina (mojim prijateljima, kažu da se rastajemo)
Suza u noći
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Motion in (e)motion
Vrijeme
Mejah sav
Srce gdje nema zašiješ
Zamjenjiva kategorija
Filozofsko ništa konkretno je svašta
1993.
...
Sada...
Malo više "pozajmiš" od melodijske teme Bonfae, malo "pozajmiš" od Stingovog načina pjevanja i dobiješ pjesmu na vrhu top listi svijeta. No, majstorstvo je to uklopiti na ovaj način. Aranžmanski je besprijekorno.
Muzika
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
Sjetih se... dobra je.
Noćas imam reći ono što su Barbier i Carré rekli u libretu za Gounodovu veliku operu Faust.
Lagano i C oštri
”Kada postanem Sunce, zasjaću život u srca ljudi.”
Mir ili kako ga je čuo Satie
Mislila sam pisati tekst o tome kako je ministar finansija SR Njemačke poručio Britancima kako će se, prije ili kasnije, morati odreći svoje prešs funte u korist €ura, al' se odlučih za ljubav na AC/DC način ;-)
Sestre milosrdnice;-)
Godina od derneka prođe:-)))
§
Notni zapis
Umjetnosti
Strpljenje
Fortune Plango Vulnera
Oh, dear! Ooh, Buckethead!
Baš odgovara;-)
Vrata
Irska tradicionalna (volim ovu pjesmu...)
Opeth opet i ostalo... po mom izboru.
Ramazan Mubarek Olsun
Cover
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Vanredno bolja od originalne
Mubarek dan
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Notni zapis
Umjetnosti
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Uspon filma, uspon fašizma
Dilema
Misterija osmijeha
Zima
Umjetnost

POŠAST GLOBALIZACIJE
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
"Evropo, jebem ti mater zbog izbjeglica!"
Razrušeni ljudi
Zelena Angela
Pax Romana
Ćuti!!!
Ko je čovjek lijevo? Rođen 1923., nije umro. Tito i on su, zapravo, istoga i etničkog i nacionalnog porijekla. Ali, nemoj da vas zbunjuje zadnji podatak, riječ je o mome zaključku, više - manje neprovjerljivom.
Zavjera u praksi: Hvala Bogu što se ne rodih u Americi! 999 - E, da, to je i ZLO i NAOPAKO.
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
No comment
Lijek
Preporučujem: KOLAPS
Mejnstrim mediji ćutali
Stara *urva Evropa.
Joseph Aloisius Ratzinger aka Benedictus PP. XVI & Kuba
Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Unija (od kasnog latinskog 'unio'; 'union' značenja JEDINSTVO /od izvornog latinskog 'unus' značenja JEDNO)
SOPA i PIPA ili Hollywood vs. Silikonska dolina prema tumačenju Obame
Svevidjeće oko
Po*izd u crtama
Neko bolestan, neko terorista!!!
Benedictus PP. XVI: STOP UNHATE!
Panevropa
Uživaj kapitalizam!
Anonymvs
O savremenim britanskim krstašima i "svetom" Ólafru Haraldssonu
Dešava se
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Bruto nacionalna sreća
QI.B.8.01.
Bijela pčela
EU namjerava zabraniti distribuciju i prodaju ljekovitog bilja, te alternativnu medicinu
Kad nema novih, a ono može sa starih... munara;-)
Prvi spermatozoidi sisara proizvedeni u laboratoriji
Legalno pišanje po ljudskim pravima
Lajički, k’o dobar đak Obama
Misao dana
Kako to radi Novi Svjetski Poredak: Revolucije (krvi) na izvoz!
Dinastija, uvijek i zauvijek!
OBAMA...
Mislite li da postoji suštinska razlika između poretka EU i nekadašnjeg SSSR-a?
Pobunite se već jednom!
Bio sam nekad BIO!
Ekumenizam
Sistem vrijednosti
Jedna valuta – jedan poredak
Virtualna Zemlja
Izmišljena vrijednost će svakako pući poput balona od sapunice
Dan LJUDSKIH? prava
Sapunica “WikiLeaks”
Koncepti
Krojači stvarnosti
Plemenito neistinito
Revolucija
Vladavina naroda. Eki?!
Entropija

Čitam...

Bili...
506265

Powered by Blogger.ba