∇a§IONia

19.03.2012.

Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)

 

 

 

 

 

________________________

 

 

Tekst u nastavku u potpunosti preuzet s http://piratskapartija.ba/licenciranjeilicemjerje . Saglasna sam sa sadržinom navedenog teksta.

 

Osoba sam koja ne priznaje ono što se podrazumijeva pod pojmom intelektualno vlasništvo ( http://hr.wikipedia.org/wiki/Intelektualno_vlasni%C5%A1tvo ). Prosto zato što je ideja ono jedino što se pod takvim vlasništvom može podrazumijevati. A ideja, kao svaka ideja... Čim iz glave izađe njene blagodati ili pogubnosti vlasništvo su svakoga do koga rečena ideja dođe i ko je u stanju je shvatiti.

 

 

"Sarajevo, 16.03.2012.

Imamo priliku da svjedočimo još jednom državno-korporacijskom ugovoru. Korporacije ponovo kupe harač tamo gdje ga do sada nisu pokupile u zadovoljavajućem obimu, država je u ulozi ponosnog/poniznog inkasanta, a sve to plaćaju građani.

Tako je prije 10 dana BiH javnost putem velike kampanje bila informisana o velikoj kampanji u službi prava ... ali šta u istinu ta kampanja poručuje?

Građanima i građankama BiH je manje poznato da je prošlog ljeta usvojen izmijenjeni Zakon o autorskim i srodnim pravima. Ovim zakonom (član 174, tačka 3) se daje "ovlaštenim zastupnicima vlasnika prava" - dakle privatnim licima - pravo da u firmama vrše kontrolu opreme i dokumentacije. Ti zastupnici zatim inspektorima daju "opravdanu sumnju" za oduzimanje robe i izricanje kazni. I sve to bez sudskog naloga, bez učešća nepristranih lica ili vještaka.

Vlada, defacto, stavlja javne ispektore u službu potrčka BSA agenata, glumeći “USB strašne inspektore”, koji će kucati na vrata onih za koje se "sumnja da su im nanijeli neku štetu”. Inspektori će otvoriti vrata BiH firmi dok će BSA agenti slobodno narušavati naša prava i privatnost.

Koga naša država treba da štiti? Građane BiH od korporacija ili korporacije od građana? Je li veći problem trenutno siromaštvo, nezaposlenost i korupcija u BiH ili je možda što vlasnici velikih korporacija moraju da plate porez za novu jahtu?

Kod nas se država nije postavila u ulogu, niti branioca interesa građana niti posrednika između građana i korporacija, već prije svega zastupnika interesa velikih korporacija. A sve u ime, pretpostavljamo, evropskih integracija. Ista ta Evropa ovih dana odbija ACTAu.

Imalo se od čega drugog početi!!!

Pod krinkom skupljanja poreza i nadoknađivanja gubitaka federalne Vlade prouzrokovane nesavjesnim i neodgovornim načinom upravljanja javnim dobrima,  Federalna uprava za indirektno oporezivanje na licenciranom software-u će, bez ikakvog transparentnog procesa pomoći i pripreme, ponuditi svojim građanima softverska rješenja najvećih korporacija i na taj način pomoći, ne samo omogućiti, odljev kapitala.

Ovdje se nameće mnogo pitanja, ali da izdvojimo neka:

 1. Koja DRŽAVNA, nezavisna, agencija pokriva područje zaštite autorskih i srodnih prava u BiH?
 2. Šta se kontroliše - I put (sadržaj na kompjuteru ili software na istom?)
 3. Šta se kontroliše - II put (Operativni Sistemi ili software-i bilo kojeg tipa?)
 4. Koji operativni sistemi se kontrolišu? (ovo će nam SIGURNO reći ko stoji iza kampanje!)
 5. Ko posjeduje licencu za USB kojim će se vršiti provjera kompjutera i ko ga je licencirao?
 6. Je li taj USB stick malware free i ima li sistem otvorenog koda kako bi bio “transparentan”?
 7. Hoće li inspektori za svaki ulazak u firmu morati imati sudski nalog bez kojeg bi bila narušena prava privatnosti!
 8. Hoće li inspektori pokušati ulaziti u privatne posjede i KAKO?
 9. Hoće li se sudovi, ionako zatrpani sporovima neriješenim godinama, preko reda biti zatrpani nalozima za odbranu interesa “multinacionalnih kompanija” i njihovih privatnih partnera iz vlade? (ovo nas podsjeća na CT pregled??)
 10. Kako sud može izdati nalog za sumnju?? (a ne za brojne primjere utvrđenih krivičnih djela!!)
 11. Koji je omjer kazni za korištenje nelegalnog software-a u odnosu na kazne za teška i teža krivična djela? (ubistvo, silovanje, pronevjera, korupcija, reketiranje, razbojništvo…)
 12. Ukoliko inspektorijati raspolažu informacijama o fizičkim licima ko im je te informacije (pro)dao? (ISP provideri?)
 13. A šta ako kompjuter nema USB port ili je USB onesosobljen???

Pitanja ove vrste ima još mnogo...

A rješenja???

Njihovo ponuđeno rješenje je prejednostavno... PLATITE ! ODMAH !!!

Sve progresivne države baziraju svoje administracije na besplatnim sistemima otvorenog koda. Tako je u npr. Danskoj sudski nametnuto da svi dokumenti u javnom sektoru moraju biti otvorenog koda odnosno u ODF formatu. Svi najveći serveri rade na Linux platformama.

Sve javne institucije BiH svoja IT rješenja u najvećoj mjeri baziraju na Windows operativnom sistemima, ali ni sve javne institucije nisu rješile pitanja licenciranja softvera koji koriste. Sada pokušajte da pomnožiti broj ureda u najadministrativnijoj državi svijeta (BiH), sa brojem nivoa vlasti, institucija, ureda, kompjutera (sa licencama naravno), i vrlo jednostavno ćete vidjeti da vlasti i na ovaj način propuštaju priliku da pokažu razumjevanje ako ne već i znajnje za razvoj i dobrobit BiH društva.

Koliko naših sredstava je država do sada usmjerila u finansiranje onoga što je mogla imati, praktično, besplatno a novac preusmjeriti na jačanje vlastitog IT sektora?!?

“Strategijom (reforme javne uprave, op.a.) će se naši napori fokusirati na zajednički rad u cilju: stvaranja javne uprave koja bi bila učinkovitija, efikasnija i odgovorna za ono što radi; koja bi služila građanima na bolji način za manje novca; i koja bi radila na osnovu transparentnih i otvorenih procedura, uz istovremeno ispunjavanje svih uslova potrebnih za europske integracije, i time postala istinski faktor koji bi omogućavao kontinuirani i održivi društveno-ekonomski razvoj.”[1]

Bosna i Hercegovina je prije osam (8) godina usvojila strategiju razvoja informacionog društva. Ta strategija je uglavnom ostala na papiru. U međuvremenu su velike korporacije izgradile projekte (i) podrške na način da obezbjede 100%-tnu naplatu proizvoda.

Informacione tehnologije (IT) postaju sve važnije sredstvo u transformaciji uprave – ne samo u pogledu načina na koji uprava obavlja svoje poslove – nego i šta radi i kako se odnosi prema građanima i društvu. Upotrebom IT-a u javnom sektoru unaprijeđuje se pružanje informacija i usluga, podstiče se učešće građana u procesu donošenja odluka, te uprava postaje odgovornija, transparentnija i djelotvornija.[2]

I dok politički lideri u Bosni i Hercegovini, deklerativno, daju svoju podršku procesu reforme javne uprave s cijem postizanja opštih ciljeva, zahtjevanih SSP-om, a samim tim i ciljeva OECD-a, situacija u zemlji je još uvjek daleko od postavljenih ciljeva i političke odgovornosti svih aktera.

Posljednji polugodišnji izvještaj Ureda za reform javne uprave, u periodu 1. januar – 30. juni 2011. godine iznosi 3,04%. Ukupno gledano, od početka implementacije AP1 2004. godine do 30. juna 2011. godine najveći napredak u implementaciji ostvaren je u reformskoj oblasti Institucionlna komunikacija (69,15%), a najmanji u oblasti Informacijske tehnologije (38,97%).

I tako, od 2004. godine i usvajanja Strategije razvoja Informaciong društva, do danas vlasti u BiH nisu uradile ništa, ili skoro ništa na stvarnom razvoju informacionog društva, a prije desetak dana su se dosjetile kako da taj ionako zapostavljen i marginaliziran process dodatno unazade.

Uzmimo kao primjer, mogućnost da se naši vlastodršci odluče ipak upotrebiti zdrav razum, i novac usmjeriti ka Univerzitetima u BiH, i putem konkursa, projekata i sličnih aktivnosti, animirati i iskoristi znanje, motivaciju i mogućnosti mladih obrazovanih ljudi, u kreiranju ne samo informacionog društva znanja, već u kreiranju interdisciplinarnog društva znanja u kojem se isprepleću informatika, pravo, ekonomija, antropoligija, psihologija, sociologija, medicina, i sve ostale znanosti. Zamislite da studenti i studentice kreirajući i radeći u sopstvenom i javnom interesu omogućavaju državi razumnije i bolje upravljanje resursima, proizvode uštede društvu, zarađuju za studij i usavršavanje, te stiču znanja i preko potrebnu radnu praksu. Zamislite!

Srećom, građani i građanke BiH, ne mogu jednostavno zamjeniti zemlju u kojoj žive, ali imaju alternativu u vidu besplatnih sistema otvorenog koda i programa kao što su Operativni Sistemi Linux, Office paketi kao LibreOffice i mnogi drugi (dostupni na BHS jezicima!). Naša država je strategijom informatizacije preuzela obavezu da će razvijati ove proizvode. Pozivamo političare da ispune tu obavezu! Pozivamo ih da prestanu trošiti naš novac na svoje talove sa trgovcima "licencama" i drugim mešetarenjima.

Piratska partija se ne zalaže za korištenje nelicenciranog softvera niti za kršenje autorskih prava.

Piratska Partija BiH se zalaže za:

 • upravljanje resursima države radi boljitka društva,
 • društvo slobodnih građana,
 • društvo prava,
 • transparentnost zakonskih postupaka i procedura,
 • reformu autorskih i srodnih prava,
 • vlast koja će ponuditi svojim građanima razvojna rješenja!
 • ekonomski opravdana rješenja, koja omogućavaju učenje, razvijanje, korištenje i razmjenu, na ekonomski opravdanoj osnovi."


PROZA I POEZIJA
Lirika o ljubavi
Koščej Besmrtni
Sarabanda
In quo totum continetur
Svijet na ruševinama budućnosti
Skica za moja življenja
Priča
Magija
On i žena
Grim majstor
Ovdje, po našoj glavi
Eter
Svađe vremenà
Caturaṅga (चतुरङ्ग)
Jezgro
Žurba i kalabaš lula
On nema ime
Keridven
Ustakljeni mrak
Sve
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Čuvari"
"Rock 'n' Roll"
"Mrijestilište"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Epilogna stvarnost"
"Ušivanje"
"Adagio za lutku"
"Nešto vremena u sobici"
"Sakupljač misli"
"Premotano na kraj"
"Pismo"
"Tref dama"
"Pod drvetom"
Dirigent
Reciklirani traktat o kosmogoniji
Ništenje
Uhvaćene vode
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
Neshvaćene riječi
Digitalne tvari
O prirodi (stvari)
Protokoli
Mjesto odakle dolaze pitanja
Meta
Ona je ja
Dolazi sve što treba
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Razrušeni ljudi
Koncert koji traje 36:26
Ogled o smislu
Bez premca (once again)
Blues
Gornja brada
Sofija
Kameni junak
Koja riječ?
Muzika
Zelena Angela
Biblioteka
Usud blagosti
Igra
Moja bijesna cura
Stvaranje cvijeća
Sam
Volja
Uzrečica
Mladi ja
Epitaf mome pjesniku
Riječi za nepotentan mit
Broj dana rođenja
Suza u noći
Grad
Oči su od Oca
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Traktat
Priča počinje kao nedovršena rečenica.
Jeanne d'Arc
Pisanje
Iz suze
Vrijeme
Stopa ode
Intro
Crkva sv. Đorđa
Naša
Grijeh kiša
Srce gdje nema zašiješ
Riječ
Zamjenjiva kategorija
Ona koja svjedoči
Moneov kist
Ono što širi
Učim
Klupe čekanja
Upišimo odgovor
Frekvencija
Bosanska
Jednostavno.
Lagano putovanje
Susret
Bedem
Dlanovi i rosa
Ženska
Vrijeme i bjelina
§
Notni zapis
Polagano
Molitva za ženu
Rađanje
Majčin telal
Svijet odgovora
˛˛~°°°~¸¸
Za novih par sijedih
Solo para siempre
Starcu
Et in Arcadia ego
Jednoj od svih, svakoj od jednih
Elegija o smrti mašte
Čeznem te flamenko
Soba misli
Unutrašnja
Stvaranje
Mislim...
Obalu zapljuskuje proljeće
Putešestvije
Amajlijin naslov duše
Bijela pčela
Umorena mora
Pismo
Priznanje
Prvi dešeni
Apokaliptično komična
Daleka
Dan
¤

Dan
U prilog teorije haosa
Fuga bez muzike
Kurčeviti trubadur i iskusna muza
Dolina ubranih breskvi
Poezija magla
Kolijevka u stihu
Posljednja činija žita
Broj dana rođenja
Teslina ploča
Slaviti život

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA I ISTORIJA
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
In quo totum continetur
Sajensifikacija fikcije ili o traženju opravdanja: Los Voladores
Svijet na ruševinama budućnosti
Hiperdimenzionalna materijalizacija
Svojstvo!
Voli!
24 duge godine od masakra: Konačno uhapšen Radomir Pantić i prvi egzekutori 63 civila u selu Zaklopača kod Milića, ubijenih u jednom danu (neka ostane zapis ko je nalogodavac, a još uvijek nije uhapšen)
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
Eter
Jezgro
NOISe proudly presents: Blogeri & Asocijacije
"Mythic Fantasy tour"
"Horizont događaja"
"Da li jesam?"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Epilogna stvarnost"
"Kotač"
Šta je činjenica?
Reciklirani traktat o kosmogoniji
ༀམཎིཔདྨེཧཱུྃ།
Pjesma iz Burana
N-ta
O prirodi (stvari)
Meta
Nad(ri)čovjek
Svemirska buka
Ogled o smislu
Sofija
Samorecepti: Iskomunicirano (za sada)
GENOCID: Onemogućavanje rađanja
Zašto?
Mladići prepisivali ponašanje svojih očeva od prije 20 godina
Iz neznanja i zbog malicioznih ciljeva - (zlo)upotrebe
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Tajne
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
Čudesna biljka
Imaj vjere.
Čovjek koji je zaustavio pustinju
Od...
Osjećam, dakle postojim.
Intro
PREPORUČUJEM: Inferiornost = zavist = podsmijeh
Bartolomejska noć ili o šovinizmu
Pojava
Čoporativno ZLO & čoporativno DOBRO
Ona koja svjedoči
Abeceda
Šta znači ćutiti & šutiti?
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
"Okrajak za kraj" ili o satanizmu
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
O samocenzuri
Znakovi
Boje ili rasprava o isključivosti
Ljudi
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Kako očevi vole...
Samotnost
Izdržljivost ili ponešto o poboljšanom JA
Ljubav mori
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Sjećanje
Red privatnog, red jednostavnog, red dosadnog
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
O (ne!)prijateljstvu
-izmi ili transgeneracijske igre
Umijeće strahovanja ili popis mojih strahova
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Serijal odnosi: Svijet po mjeri žene
Misterija osmijeha
Uspod modernog rasizma
Supremacija
Serijal “Odnosi”: Žena
Mi, ljudi!
Je li način, je li mjesto?
Krizologija
Sažetost
Entropija
I vas volim sudije.
Abeceda
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Boje ili rasprava o isključivosti
Dokaz
Zlo
O... nečemu (počeh kao Tramvajsexualac s naslovima:-)
(a)Teološka rasprava
Filozofija krajnosti ili o lijeku: “Furaj mali sam sredinom!”
Ono što ne smijem ili crtice o anarhiji
Preduprijediti svakodnevno loše veliko je dobro
Uspod modernog rasizma
Mi, ljudi!
Rasisti&kastisti
Besa
Ponešto o konkretnom djeliću istine čije je potpuno distorziranje, u međuvremenu, pokušavano na najgresivnije moguće načine
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
PREPORUČUJEM: Već znam da ću se, bar u nekoliko navrata, vraćati ovome predavanju u trenucima kada injekcija optimizma na čas zataji. (Zamislimo da karikirajućeg imitiranja određenih osoba nema. U tim dijelovima neprimjereno, ali hajde...)
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Svevidjeće oko
Panevropa
Orgon ili o “spaljivanju vještica”
Ἅγιον Ὄρος
Nazi Israel
Koncepti

MUZIKA I UMJETNOST
Górecki: Simfonija žalosnih pjesama
Koščej Besmrtni
يين زرتشت (Zaraθuštra)
Sve što trebaš znati o ljubavi
Sarabanda
Tartini
In quo totum continetur
Griegova teška p o b j e d a
Ispravljanje
Пьесы Фантазии
She has her own way now (and she loves Satie :-)
Radosna pjesma nakon litanija (rekli bi k'o fenix)
Grim majstor
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
Mnogo, mnoooooooooogo dobro (pozajmila od Solakhova)
Jonathan Howsmon Davis
Ovdje, po našoj glavi
Smrt znanja
Vinil godine '94.
Svađe vremenà
Idila o 730 pisama Kamili Stösslovoj
Michael Jackson thought a Punk
Mubarek Ramazan, moji blog prijatelji :-)
Sharaniejšn & Ormusovača
Totenmarsch
Dvije čovjekove smrti: Dijete i Starac
Neka ulica
"Poezija Magla: Fetiš (šššššššš)"
"Anthem for Minorities: Kažu da smo budale"
"I own your tears anyway"
"I own your tears anyway"
"Aaaaaaaaaaaaa, ovo je brzina (kec, kec, kec, kec,kec,kec, keckeckec)"
"Crno u vrećama"
"Mythic Fantasy tour"
"Voli metal punk mrzi rat: Ausgebombt"
"Halford & kostimirane godine"
"Rock 'n' Roll"
"What's going on?"
"Horizont događaja"
"Homage: Weird Tales Heavy Metal Generation"
"Doviđenja moja ljubavi, moja strasti"
"Mist ("kiseli" se tri godine, nikako da doživi studijsku verziju)"
"NOISe proudly presents: Nights in Black Satin"
"Tužna priča o neutralisanim osmatračnicama"
"Moj bend"
"Poetry of Old"
"Budžžž"
"Camille Saint-Saëns: La Danse macabre"
"No War!"
"Unus mundus"
"Marija koja priča"
"Vivaldijevo "Ljeto": Žestoko izvođenje"
"Lady Justice has been raped"
"Ušivanje"
"Most Severe Waltz in The Kingdom of My Decided King"
"Adagio za lutku"
"Čuvar armenske muzike: Aram Khachaturian"
"Zrak"
"Dies Irae manual: Pustiti glasno"
"Premotano na kraj"
"Rekvijem"
"Ludi Velšanin, jedan od velikih, još uvijek živ: Sir Karl William Pamp Jenkins"
"Llibre Vermell de Montserrat: Stella Splendens aka narodna muzika iz XIV vijeka"
"Da li se Igra kraljeva ikada začula u Vinčesteru? Kako je slučaj udesio da Серге́й Серге́евич Проко́фьев u baletu o najpoznatijim svjetskim ljubavnicima iz italijanske Verone muzički odredi britanski identitet?"
"Empirija 1978: Kako je Hard Rock prešao u Heavy!"
"Tref dama"
"Saturnesa"
"Osjećaj Matematičara: Tišina prije Bacha"
"Clément Philibert Léo Delibes - Duet cvjetova: Lakmé, kći brahmanskog sveštenika i Malika, njena sluškinja"
"Nadrealizam: O puževima i svecima (Rene Laloux "Les Escargots" feat. The Cult "Saints Are Down")"
"Naprijed je tamo gdje učim"
Dirigent
Borodinov "Knez Igor": Plesovi turskog nomadskog naroda (Kumansko-kipčačka konfederacija X-XIII vijek)
Ovako umiru ljubavnici
U dvorani Planinskoga Kralja
Božanska muzika Johana Pahlbela
Inspirisano Vergilijevim Georgikama: Disati u pauzama
Morgonstemning
Åkerfeldt
Poets and Madmen
Doma
Rock and fuckin' Roll
Multiple Frequency Orgasm
หินอวกาศ
Vàli: Kamen i kora
Sjećam se.., sjećam se velikih podzemnih jezera
Kako Serebrier (najbolje) čuje
Sve zbog čega volim Fedosejeva
Рассказ царевича Календера ili o orgazmu i porijeklu priča
Meta
A Natural Disaster
Totentanz
Koncert koji traje 36:26
Genij ubice i rasiste vs. Balada o tužnom Vargu

Memories
Distorzirani kauboji feat 18 godina stara progresija
Jedan je (Met)
Black Sun
Otkriće (hvala Antoanu :-)
Sam
Sirovina (mojim prijateljima, kažu da se rastajemo)
Suza u noći
Koja je tajna našeg srca, žalosti?
Motion in (e)motion
Vrijeme
Mejah sav
Srce gdje nema zašiješ
Zamjenjiva kategorija
Filozofsko ništa konkretno je svašta
1993.
...
Sada...
Malo više "pozajmiš" od melodijske teme Bonfae, malo "pozajmiš" od Stingovog načina pjevanja i dobiješ pjesmu na vrhu top listi svijeta. No, majstorstvo je to uklopiti na ovaj način. Aranžmanski je besprijekorno.
Muzika
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
Sjetih se... dobra je.
Noćas imam reći ono što su Barbier i Carré rekli u libretu za Gounodovu veliku operu Faust.
Lagano i C oštri
”Kada postanem Sunce, zasjaću život u srca ljudi.”
Mir ili kako ga je čuo Satie
Mislila sam pisati tekst o tome kako je ministar finansija SR Njemačke poručio Britancima kako će se, prije ili kasnije, morati odreći svoje prešs funte u korist €ura, al' se odlučih za ljubav na AC/DC način ;-)
Sestre milosrdnice;-)
Godina od derneka prođe:-)))
§
Notni zapis
Umjetnosti
Strpljenje
Fortune Plango Vulnera
Oh, dear! Ooh, Buckethead!
Baš odgovara;-)
Vrata
Irska tradicionalna (volim ovu pjesmu...)
Opeth opet i ostalo... po mom izboru.
Ramazan Mubarek Olsun
Cover
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Vanredno bolja od originalne
Mubarek dan
Jedno od najljepših orkestarskih velikih djela i jedan od najljepših baleta ikada
”Miješanje”
Studija o kulturi života i kulturi smrti
Notni zapis
Umjetnosti
Tagovi: LJUBAV, MUZIKA i još jedan (nepostojeći tag) ŽIVOT...
Uspon filma, uspon fašizma
Dilema
Misterija osmijeha
Zima
Umjetnost

POŠAST GLOBALIZACIJE
"BEAT THAT!" vol.1: Ljudska prava
"Samo je loša vijest dobra vijest"
"Antisemitizam u Sarajevu"
"Evropo, jebem ti mater zbog izbjeglica!"
Razrušeni ljudi
Zelena Angela
Pax Romana
Ćuti!!!
Ko je čovjek lijevo? Rođen 1923., nije umro. Tito i on su, zapravo, istoga i etničkog i nacionalnog porijekla. Ali, nemoj da vas zbunjuje zadnji podatak, riječ je o mome zaključku, više - manje neprovjerljivom.
Zavjera u praksi: Hvala Bogu što se ne rodih u Americi! 999 - E, da, to je i ZLO i NAOPAKO.
Ko nam je dao PRAVO (izbora)?
Rašomon: Nacija, etnička pripadnost, religija
Rat
No comment
Lijek
Preporučujem: KOLAPS
Mejnstrim mediji ćutali
Stara *urva Evropa.
Joseph Aloisius Ratzinger aka Benedictus PP. XVI & Kuba
Počeo je... nastavak. (A kad je uopšte stalo?)
Od špijuna preko novinskih agencija do jedinstvene informacijske slike cijelog svijeta
Večeras..., večeras nemam dodati niti oduzeti išta onome/od onoga što gospodin K-Rino reče
Zlo znanje i ravnodušno sivo vs. udruživanje
Unija (od kasnog latinskog 'unio'; 'union' značenja JEDINSTVO /od izvornog latinskog 'unus' značenja JEDNO)
SOPA i PIPA ili Hollywood vs. Silikonska dolina prema tumačenju Obame
Svevidjeće oko
Po*izd u crtama
Neko bolestan, neko terorista!!!
Benedictus PP. XVI: STOP UNHATE!
Panevropa
Uživaj kapitalizam!
Anonymvs
O savremenim britanskim krstašima i "svetom" Ólafru Haraldssonu
Dešava se
(ANALIZA MOJE SRAMOTE) Svakih 10 sekundi...
Bruto nacionalna sreća
QI.B.8.01.
Bijela pčela
EU namjerava zabraniti distribuciju i prodaju ljekovitog bilja, te alternativnu medicinu
Kad nema novih, a ono može sa starih... munara;-)
Prvi spermatozoidi sisara proizvedeni u laboratoriji
Legalno pišanje po ljudskim pravima
Lajički, k’o dobar đak Obama
Misao dana
Kako to radi Novi Svjetski Poredak: Revolucije (krvi) na izvoz!
Dinastija, uvijek i zauvijek!
OBAMA...
Mislite li da postoji suštinska razlika između poretka EU i nekadašnjeg SSSR-a?
Pobunite se već jednom!
Bio sam nekad BIO!
Ekumenizam
Sistem vrijednosti
Jedna valuta – jedan poredak
Virtualna Zemlja
Izmišljena vrijednost će svakako pući poput balona od sapunice
Dan LJUDSKIH? prava
Sapunica “WikiLeaks”
Koncepti
Krojači stvarnosti
Plemenito neistinito
Revolucija
Vladavina naroda. Eki?!
Entropija

Čitam...

Bili...
505985

Powered by Blogger.ba