beats by dre cheap

Kako zvuči fantazija?

"fantazija (grč.). 1. psih → mašta. 2. Sanja; sanjarija, priviđenje. 3. glazb instrumentalna skladba, oblikovana slobodno, »maštovito«, kao improvizacija, ob. za gudače ili instrumente s tipkama.""Fantazija je mentalna predstava događaja, objekata ili drugih formi simboličkih misli u budnom stanju ili u snu. To je psihički proces slobodnog, nesputanog kombinovanja ranijih sjećanja, predstava i poznatih pojmova u novu, neobičnu sintetičku tvorevinu, koja je nevjerovatna, groteskna i veoma udaljena od stvarnosti. Fantazija je, ustvari, vid mašte, koji je pod velikim uticajem emocija i želja. Proizvod ovog maštanja je čudesan, nesvakidašnji. Zanemaruje princip realnosti, dopušta ljudima da uživaju u zabranjenim izvorima zadovoljstva, koji su morali biti napušteni. Frojd smatra da čovek u fantaziji uživa onu slobodu od spoljašnje stege koje se u stvarnosti davno odrekao. Normalno, fantazije su zdrav izraz prilagođavanja i kreativnih potreba, ali ako postanu ekscesivne mogu biti simptom mentalnih poremećaja."va§IONka
http://vasionka.blogger.ba
05/04/2017 00:03