beats by dre cheap

Ovog juna u Babilonu 323. prije Hrista

Ulazio sam u ratove da bih se nastavio igrati. Moja divna i nesretna mater, kako ne biješe muško, ne znade da dječaci ni tada ni uvijek, evo i sad, na odru, ne mogu da odigraju velike igre u glavi, nego kocke doslovno moraju bacati.

U ratu samo vojskovođe imaju pregled igre, a to sam ja. Sebični vojskovođe ne daju svoje igračke, svoje vojnike. Udaraju mašinama kada god mogu, varaju, hinje, glume kukavice, zarobljavaju, daju na otkup i otkupljuju. Vode taj ženski rat.
Ja ne čuvam svoje igračke; dijelim, žrtvujem, nestrpljivošću iznenađujem i nestrpljive i bijesne. Ja svoju vojsku vodim, vodio sam; ja sa svojom vojskom i spavam i pijem.

U jednom bih koraku napravio dva, tri. Odluku bih rekao, pa bih zaboravio da sam je donio. Tamo, na bojnom polju, na polju igre, ja sam veličanstveni. Niko bolje ne vidi igru od mene, jer je ja ne gledam, ja je igram. I sada, kad sve se slama pod odrom veličanstvenog, kad u šator unose mnoge poklone jer je za lijekove i vračeve prekasno, sada pokušavam da vidim, jer ne mogu da igram. Htio bih da vidim bajrak koji ću da jurim i srušim, a gledam na silu ošišane majke u truleži i prljave zube svojih vojnika. Pa tražim skrivenu mašinu velikog Darija, a gledam urokljive oči njegovih vračeva. Uzimam žene i širim zemlju, ali mi ne rađaju ni žene ni zemlja. Onda mi se više ne igra, nego mi se gine. Od moga mača na čistom polju, pod Bogom i pod mojim zabludama. Gine mi se od života, jer bi me smrt ubila da je mogla. Gine mi se u pričama moje majke kojoj se jeste preko lica navukla sjena kad dobih prvi, drveni mač. Gine mi se što ne znam šta bih kad mi se više ne igra.


Sagorila je moja zvijezda. Pisari će je kitnjasto opisati, ali će ona nastaviti da ždere živote dječaka, a sa njima i sve živo na bojnim poljima u svim zemljama koje će počinjati. Za sve su krivi, i to neće znati, oni koji u glavama kriju pregled igre, a vojskovođe nisu.
Moja majka nije bila vrhovna sveštenica. Ona je bila kćerka vrhovnog sveštenika. To je važna istorija Aleksandrove majke.va§IONka
http://vasionka.blogger.ba
07/06/2017 23:36