beats by dre cheap

Čuvarka

Ester je imala zrno ničega zaključano u ogrlici oko vrata. Tako je bilo oduvijek. Što se više smijala pretrčavajući tuđe zemlje, gubeći čizme od teške kože i pokoji sloj šarenih suknji, što se više vrtila i glasala onda kad su svi oko nje prolazili u tišini, to je vrat više pekao, a po prsima ostajali crveni, užareni pečati.

Ester se ponašala u krugu. Sve se obrtalo. Talasi su se razbijali i vraćali natraške, melodije s violine su vrtile bezobraznu sreću, visoki čovjek sa smeđom, ravnom, predugom kosom je u krugovima tukao konja, točak se okretao. Sunce je spuštalo i dizalo lišće, a Ester bi malo pričekala samo kad bi čula grmljavinu. To je neko pričao.

Kad je baš sve spavalo, odlazila je u kulu. Gore, dole, gore, dole, kamene kružne stepenice nisu mogle razaznati batove njenih uspinjanja i silaženja, pa je eho proizvodio neku potmulu melodiju koja bi pomjerala tlo kod temelja.
svežite me za ptice nek' me nose
zaboraviće možda i ostaviće me gore
krvariće mi stopala po oštrim vršcima što drže oblake
padaće moja kiša i pričaću sa gromom
glave i pravila gledaću odozgo, tako male
nešto ću raditi, graditi stepenice
pustiću se da padnem svirajući violinu
pjesmu o zabranjenoj i nepriličnoj
meni, i mojoj tvari
mijenjaću svakoga dana
svakoga sata
svakoga časa
brže od časa
brže
bržžžžeeeeeeeeee
mijenjaću ništa u sve


Ester bi onda zaspala držeći vršak ogrlice u lijevoj šaci na grudima. Sanjala bi ono što se oko nje dešavalo u podnožju kule. Mjesec bi sišao na ljudskim nogama niz vrtešku kamenih stepenica, zadovoljno bi udisao vlažnu noć i sjajio više sa svakim osjećajem. Lijepi čovjek sa predugom kosom stao bi tući konja, Sunce je stajalo mirno, lišće čekalo neko dešavanje, talasi bi se prihvatili jedni drugih i ljubili lagano i tiho. Prelivali su se svojim dodirima u Ester i obmatali njenu šaku i vršak ogrlice. Tad bi se zapalila voda, a Ester se ponovo morala dići i vrtjeti.
Njeno ništa je bilo gladno za ljudima i tuđim zemljama.


[url=https://ibb.co/eNA3ya][img]https://preview.ibb.co/gvmbJa/IMG_0479.jpg[/img][/url]


va§IONka
http://vasionka.blogger.ba
03/09/2017 01:34