beats by dre cheap

Opšte jaOve ključne stvari bi jednostavno bilo najbolje ostaviti Sveuvidnom i Sveosjećajućem Umu, izbjegavati pogreške spram entiteta van sebe, pa, automatski, i prema sebi. Što je još važnije, izbjegavati te pogreške prema opštem sebi.

Koje su te ključne stvari?
Namjera i njen izvor, mogućnost korištenja, upravljanja i rasta mogućnosti ljubavi, strah i njegov izvor, predpamćenje opšteg ja.

Šta je opšte ja? Opšte ja je duša, identitetska odvojenost iz nadkonstrukta opšteg mi, kojoj su dati instrumenti da spoznaje svjesnošću, osjećajem i spoznajom. Opšte ja svjesno je nadkonstrukta opšte mi, ali i toga da je opšte mi podređeno konstruktu opšteg J a, univerzalne cjelovitosti koja je odlučila da se disperzira ugrađujući identitetsku odvojenost u prostorna polja svjesnosti.

Zanimljiva je sada ovdje situacija, jer čovjekova odluka da ne ulazi u namjeru i njen izvor, mogućnost korištenja, upravljanja i rasta mogućnosti ljubavi, strah i njegov izvor, te da mu na umu nije i predpamćenje opšteg ja kod drugih ljudi može značiti više različitih stvari.
Nemarnima je to dodatno olakšanje za savjest.
Silnicima je to opravdanje za sveopšte ustoličenje njihovog zakona jači-kači.
Pravednicima je to i najbolji neprijatelj i najbolji prijatelj u isto vrijeme.

Onima koji svoje opšte ja osjećaju intenzivnije i češće od svojega konkretnog ja to je dilema zbog koje, između ostalog, znaju da ne može biti kraj poglavlja dok se dilema ne razriješi.

Opšte ja pojedinci, za razliku od pravednika, vrijeme ne shvataju kao datost, nego kao instrument. Oni su izrazito spori u svojim odlukama i zbog toga često i intenzivno pate, jer vide da njihovo nedjelovanje proizvodi posljedice koje su ponekad i loše po ljude oko njih, dobre ljude, nevine ljude.

Pojedinci kod kojih je posebno izraženo opšte ja sa druge strane konopca prilaze konceptu života u odnosu na silnike i jedino su oni u stanju silnicima i nemarnima zaista objasniti da se i primjeni zašto život nije jači-kači i zašto nije puki niz pojava i događaja u kojima je dovoljno samo trenutno se snaći. No, opšte ja pojedinci trebali bi ponešto od usmjerenja unutar opštosti naučiti od pravednika, kako bi se uspjeli ukotviti u morima Određenja (zamjenski, kolokvijalno - sudbine) i odigrati svoju ulogu koja im je Određenjem data. Izvanjsko i čovječije vremensko je varka, to znaju bolje od pravednika, ali u izvanjskom i tom čovječijem vremenskom se strada, a to, apsurdno, nije varka, to je zaista jedna od intenzivnih stvarnosti.

Da smo svi opšte ja pojedinci, taj ideal, svijet ljudi bi se smirio u miru, ali bi se nakon nekog vremena prestao kretati. Još neko vrijeme bismo se unutar sebe kretali, ali bi onda i to kretanje, zasnovano na ostacima civilizacijskih sjećanja, prestalo. Za kretanje i umnožavanje istog, za disperzije svjesnosti, neophodni su sudari, a za postojanje sudara dovoljna je identitetska odvojenost.

Svijet ljudi je upravo sada, i sada, u svojoj ravnoteži. Nemarni i silnici podjednako ga drže na svojim plećima koliko i pravednici i opšte ja pojedinci. Sveuvidnom i Sveosjećajućem Umu, opštem J a, nerazumni su potrebni za osvajanje, a razumni za održivost.

Skupno vrijeme je trenutak stizanja opšteg sebe.


[url=https://ibb.co/fpQu3w][img]https://preview.ibb.co/fT0iwG/IMG_0680.jpg[/img][/url]va§IONka
http://vasionka.blogger.ba
30/09/2017 02:09