beats by dre cheap

Zdravlje svijetaU odsudnom času
gdje je mjesto kada crne progone bijele ptice
i marširaju kljunovima na sočne plodove
do konačnog uništenja,
filozofima predaju lente vojskovođa
jer su samo oni u te smrdljive bare zalazili
i treba neko dovoljno budalast da vodi
kad je doba da su ideje nemjerljive korišću.

Gdje su ti sjajni savjetnici i sumnjičavi naučnici,
gdje su suvereni što kapituliraju u ime vlastite volje?
U tom času koji duže traje od časa smrti
i kada ti sudbinu razvuku sve sudbine na koje ćeš uticati
nema nikog,
osim tebe i glasa velikoga lašca.

Ali onda ima nešto zakopano,
nešto dublje od straha u imenu samoga čovjeka
pa zabridi drevnim trenjem i izroni plamen
jak kao vjera i uvjeren znanjem
da ima oblika i preko ovih oblika.

Tada se razobličava sve,
a David i Golijat iste su visine,
i tada samo život unutar ideje može osvijetliti nebo
usnulo i lijeno mračno nad olupinama velikih stvari.

Želim da vam kažem braćo i sestre
da smo paraziti vlastitome duhu
i da ne moraju doći odsudni trenuci
da isprobamo svoj materijal.
Hoću da vam kažem da smo uplašeni s pravom
jer u nama više odjekuju hodnici od čistih, sunčanih livada,
a da one koji grabe prema visokome stijenju
brzo zaboravljamo,
kao otpadnike od naše koridirane osrednjosti.

Zato nam i povrh svega nije ugodno,
zato nas izjedaju sati.
I vidi, pošalji leptira zatočenog na dlanu,
neka se okuje u oklop kada se ima
suprotstaviti odumiranju.

I budi hrabar, jer tvoja hrabrost mojoj hrabosti treba
da zbacimo sa sebe
samourušavanje.


[url=https://ibb.co/cP5PDS][img]https://preview.ibb.co/fizjDS/6_C8_D8_DDE_3700_4_A47_AF72_4_BC7_A6_BA03_AE.jpg[/img][/url] [url=https://imgbb.com/][/url]


va§IONia
http://vasionka.blogger.ba
11/03/2018 00:58