beats by dre cheap

Obezglavljena Epistema8-E91-F055-14-A0-47-B7-BEF8-4-F59-E9-F423-C9

1. Šta je znanje?

2. Postoji li znanje bez umišljaja?

3. Može li se znanje značajno unaprijediti bez izmišljanja/fantazije kao početne teze?

4. Treba li univerzalnom znanju empirija zasnovana na Zemljanim fizikalnim zakonima?

5. Može li znanje biti osjećaj?

6. U vezi sa čime svaki, dakle s v a k i, čovjek može biti apsolutno siguran da to, nešto, zna?

7. Postoji li ultimativno tačno vrednovanje znanja i, ako postoji, ko to vrednovanje vrši i na koji način?

8. Šta nije znanje?

9. Da li se znanje može izraziti jezikom, brojevima, simbolima, muzikom, arhitekturom ili je, na ovaj način, moguće izraziti samo djelimično znanje?

10. Ima li korelacije između znanja i sjećanja i, ako ima, na koji se način ta međuzavisnost manifestuje?

11. Mijenja li znanje budućnost?

12. Da li je apsolutno tačna tvrdnja da postoji nešto što ništa ne zna?

13. Ako se mora birati, šta bi prije bilo osnovni sastojak znanja - misao ili informacija?


(ukoliko budete voljni da se sa svojim gledištima uključite u komentarima, molim vas da izaberete samo jedno pitanje, od postavljenih trinaest, na koje ćete dati svoj odgovor. osim što bi takav vaš izbor rekao nekoliko riječi o vašem senzibilitetu, mogao bi ujedno biti i dobar reper za utvrđivanje nerelevantnih pitanja.)


∇a§IONia
http://vasionka.blogger.ba
24/09/2019 23:15