Infuzija istine

«Društvo Tule», uostalom, da li je ime uopšte bitno, svakako ga nećemo znati, to je jedno

bezimeno ime koje nas sakati, koje nas uljuljkuje u onih maksimalno 11% moždane mase koliko

koristimo, jedno bezimeno ime koje nas drži zatočene i «srećne». Gledam «srećne» reklame,

danas drugih no tih i nemamo, gledam «srećne» reklame, te komforne reklame koje od nas čine

komforne ljude, pa mi onda padne na um koja od onog poluludog Žan Žak Rusoa. Kaže,

parafraziram, u borbi protiv komformizma primijeni «prekidač slobode», pusti dijete neka divlja do

dvanaeste, samo ga pusti, bez stroge upute, bez rečenog instant morala, pokazuj mu, a ono

neka gleda, pokazuj mu…

Znala sam i znam ljude koji su se izuzeli iz komfora, koji su se raketno ispalili u svijet

ovozemaljske ludosti, sa kojima se pričati ne da, sa kojima nema kompromisa u istini. Pa se

odvažim da im brecnem da je to njihova istina, da ta nešto neće da sasluša druge istine, a oni

brane, brane, žarko brane… A onda padne tama, magličasta transcedencija obavije uduplan

prečnik moje glave, pa im prebiram te radikalne, beskompromisne istine i nešto ih zavolim, nešto

mi žao da ih izazivam jer su iznjegovane za groba, mučno, uporno pažene.

Rodiš se i potvrdiš svoj identitet čovjeka. Privremeno ga nađeš. Prvo slovo naučiš i zagolicaš svoj

identitet mislećeg čovjeka. U tridesetu uđeš sa krizom identiteta i tek kao potvrđen misleći čovjek,

tek tada shvatiš da ćeš sa krizom identiteta umrijeti. Da, umrijeću poput narkomana, umirem tada

i kriziram za spajanjem na kakvu  infuziju istine.

Da mi je kakva sklopka da isključim ometanja. O, da mi je kakva sklopka da isključim «srećne»

reklame.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

4 0 komentara

  1. Nemoj sklopku koristi filter za interferencije vjerovatno ima nekakav na onom TV shop šitu koji se može da modifikuje za tvoje potrebe XD ja lično se jednostavno isključim kad ne morem više da podnosim narod i sanjarim o apokalispi, kataklizmi, padajućim meteorima, kugi, self righteous crusedeima… 😛

Leave a Reply