Putešestvije

Bijele kule dignute do prošlosti,

vrhovi bodu u dlan, posred linije života

nož!

Iscuriti krv da kamen pocrveni,

zrak,

šta će biti nakon što se zgruša,

koji virus, neka nova vrsta?

 

Crna povorka plovi kroz maglu,

u ovom kraljevstvu to je svadba.

Rog,

danas je svečano, danas je važno,

put,

vrača vještica s vrhnog okna,

drevni kraft, gralnih deset godina.

 

Od jeseni do jeseni kalendar smrti lišća,

dojenja zemlje pod nizom čežnjivih kula,

djevojče

na put šalje vještica niz krik prosca,

oči

nevino neokrenute nazad gledaju kroz leđa,

oglas drugog roga otvara oko na dlanu pretka.

 

33 korak i cipele skinuti mora,

baš tu puteljak gomila u šiljke otjeranih Karpata.

Vrh!

S njega čuti Atilin gong Istoka,

meso,

ispod sedla usoli znojava griva konjska,

hita kozje djevojče do nedisanog vazduha.

 

Kamena klupa pod Gornjom bradom čeka…

 

Ispod vida krajolik Saladinovog Jerusalema…

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1102

Leave a Reply