Jednoj od svih, svakoj od jednih

 

Sve mlade, sjajne biljke koje nećeš zgaziti

Sve oči što ćeš ih kao odraz svojih gledati

Sve ruke koje ćeš toplo rukovati

Svi dani kojima ćeš zahvaljivati, slati

 

Sve bake koje ćeš na ulici pridići

Sva djeca koju ćeš prevesti i loptu im dodati

Svi starci koje ćeš slušati dodirujuć’ im sijede

Sve noći kojima ćeš uzdisati, sanjati

 

Sve igre koje ćeš smijehom igrati

Svi crteži, sve riječi, muzike što ćeš poklanjati

Sve korake što ćeš u putovanja pretvoriti

Sve ptice koje ćeš dočekati i pratiti

 

Sve, naša kćeri, što ćeš oprati

Svi koje ćeš hraniti i napojiti

Djecu što ćeš grijati i roditi

Život će ti milovati, nadu čuvati

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1105

9 0 komentara

Leave a Reply