Starcu

 

 

[IMG]http://i168.photobucket.com/albums/u196/Sion_Legacy/pustinjak.jpg[/IMG]

Mladić susreće starog pustinjaka, nepoznati umjetnik, Moraqqa’, 1638.

 

 

Pravedni od čudne su sorte,

oni sebi štetu uzmu,

oni tebi samo riječju režu

jer dokaz je jedan.

 

 

Kol'ko ima čovjeka

u kojega je strah od kabura kraći,

sloboda prostranstvo što je od pravde,

tamnica smrtna i od mrve nepravde?

 

 

Jal’ je lud, jal’ sam,

jal’ star i ako je mlad’,

jal’ prijatelj, jal’ samo trag

u ovom svijetu kikota i kad biva mrak.

 

 

Što li, Bože, umru svakog dana

ta čista djeca u liku starca,

po vječnost puta neće da isprate

ni krvnika svoga u tišinu utvare.

 

 

Njima ja zovem odanu utjehu

malom suzom što nečist ubija,

po sred duša od bijele svjetlosti

jer boje u dugu baš oni dadoše.

 

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

2 0 komentara

Leave a Reply