Način na koji je zamišljen

Zvijezda,

nesvjesna da sjaji

u svojoj tmini s druge strane

čini se mraka.

U vremenu protegnutom na

dugačak korak

staračkog na Zemlji,

jedinog od vrste.

Samoća to čini,

zaborav,

da onoga ima ako nikoga drugog

s one strane slabosti

više nema.

To je smrt,

očvrsnut prostor širi od svijesti

umrlog početka iz kojeg viri

zaspala kretnja

samo malo načetog kruga.

Dok astronauti puštaju iste

prastare priče,

zmajeve od paučine

u nestanke kraja,

u svjetlosti opasne,

svjetlosti treptaja

s oblog stomaka

što ga zaboravno griju

ugasle nove i nova sunca

njišući parazite,

brižne majke,

u sočnim kolijevkama

zajedničke supe,

mreškave pod udom

onog koji stvara.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1102

4 0 komentara

Leave a Reply