Pridruživanje EU u značenjima

Poglavlja koja se otvaraju i zatvaraju s ciljem pridruživanja aspiranata ka članstvu u EU odjednom su preimenovani u klastere.

Značenje pojmova, tako, kaže:

Poglavlje (od latinske riječi caput: glava) predstavlja dio, odjeljak knjige koji čini veću cjelinu, te je posebno označeno svojim naslovom ili brojem.

Klaster (od engleske riječi clusters) predstavlja skup, grupu, buket, grozd, svežanj, jato.
Porter definiše klaster kao geografsku koncentraciju međusobno povezanih preduzeća, specijalizovanih dobavljača, isporučioca usluga, firmi iz srodnih industrija i sa njima povezanih ustanova, na primjer univerziteti, razvojne agencije, udruženja preduzetnika, privredne komore i slično, koje se međusobno nadmeću u poslovanju ali istovremeno i sarađuju.

Zaključak?

Više poglavlja je jedna knjiga, a više klastera najmanje jedan tom knjiga.
Ako je veličini EU poglavlja odgovarajuće jedno iz “Rata i mira”, nadam se da ovaj tom knjiga odgovara opusu Bukovskog, a ne Dostojevskog.
Inače će, od hibridnog balkanskog soja supremacije, i Evropa na*ebati k'o slavenski Fjodor.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1099

7 0 komentara

Leave a Reply