Sloboda!

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1147

10 0 komentara

Leave a Reply

    • Eto, ja ću vikati braćo, a to viči sestre, pa ćemo zadovoljiti Zakon o ravnopravnosti (s)polova😊
      U Sloveniji protestuju više sedmica zbog toga što nigdje ne mogu ući u javni zatvoren prostor, isključujući stambeni, bez potvrde o vakcinisanju, negativnog PCR testa ili bez potvrde da su preboljeli Covid u periodu od posljednjih šest mjeseci. Npr., natankaju gorivo na benzinskoj napolju, radnik ne izlazi da naplati, i sada kada hoće da uđu da plate, ima mjesta gdje im to ne dozvoljavaju bez jednog od ova tri ispunjena preduslova. S tim da radnik ponovo ne želi da izađe da naplati.
      Tako nam je pričao čovjek šta mu se desilo prije tri sedmice.