Beskožnost

U stajanju na površini vode
kada svakog trena prijeti da se desi
obična skliska greda,
banalna poput pipanja čovjeka koji misli;

Tu negdje, između potiska zraka
i rupe predomišljanja
dok traje ciklika da je svaki novi naum
izdiže tamo gdje bi trebalo predstavljati gore;

Ustvari, ja nemam te riječi jer ih nema,
nema ničega dovoljno sirovog
da oznoji zidove i podigne udove
čak i kada mi se hoće;
zapravo, bivam ulaštenija u odmicanju
u sricanju
u niskoestetskom gomilanju značenja
što ne znače ono što je dogovoreno da znače.

Naposlijetku, na vrhu noža, u kapi krvi
ostaje smušen tekst
liričan i strašan, kao da je bitno kada i od koga
zaboden u rodnicu;
umoran da sablažnjava,
zamoren od bivanja spravom za ideje,
frekventan gdje se ne hoda,
ne mjeri,
ne plače,
ne vrišti i ne govori,
ne spava,
ne jede i voli.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

2 0 komentara

Leave a Reply