Kako znati da li živiš u demokratiji?

Da li možeš biti opozicija baš svakoj vlasti u svojoj državi?

Da li možeš biti zagovarač poteza pozicije, ako uviđaš da će opozicija srušiti ili okrnjiti ono dobro u tvome društvu i državi?

Da li uređenje društvenog sistema u tvojoj državi dopušta da odvojiš dodatni napor i vrijeme, ako to želiš, da se samostalno obrazuješ konsultujući sve raspoložive resurse na slobodnom tržištu informacija i znanja i aktivnije uključiš u donošenje odluka u svojoj državi?

Ako tvoj fizički život nije pod prijetnjom da bi odgovorio sa DA na sva tri prethodna pitanja, ti živiš u demokratiji.

Međutim, ako i ti i svi oko tebe smatrate da je uvijek neko drugi pozvaniji da se bavi prethodnim pitanjima jer ti je tako lakše i manje sa sobom rizika nosi, onda budi spreman da se već sutra probudiš u autokratiji.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1196

24 0 komentara

Leave a Reply