Južno od 60°

ozirisi plove i u ovaj suton
sjedinjujući svijesti,
sad su svako
vrtložući sjećanja.

između bijelog i crnog stuba,
pored ruže
i drveta što cva;
za onu polovinu što pepeo je
važi namjena da bilo je.

ja sam i u Arkadiji
simbol
ja sam i bezoblično
tačka
ja sam jezik koji niko od vas ne zna

i govori.

južno od 60° grade
Ahrimana
siti, nežeđi, prazni i gordi;

mi ih čekamo iznad oblaka,
s one strane gdje je sada
uvijek.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

Leave a Reply