Egregor

Tamo sa zvijezde,
onaj red lovaca
i majka i mladunče iza njih;
onaj topot kopljanika
i kraljica ispred njih.

Onaj povijeni čovjek što crta,
ono zdanje i žena s lautom pred njim.
Onaj mladić u mraku
i svjetlucave suze nad njim.

Tamo sa zvijezde
pratili su, mjestimično, prah,
ne vidjevši šta su njihovi
učinili da zaborave –
prvu vatru i prvi krug,
prvu strijelu i dom.
Prvu čast i natjecanje,
govorništvo i rog.
Prvu laž i prvu priču,
prvu vilu i strah.
Prvi nacrt, prvu strast,
legendu, mit i trag.

Svoju sliku.

Tamo,
sa zvijezde.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

4 0 komentara

Leave a Reply