Vasionka piše Schmidtu

– ukinuti kompenzacijske liste kako su sada definisane

– na listama za Predstavnički dom i kantonalne skupštine birač zaokružuje samo četiri imena kandidata iz jednog ili više različitih političkih subjekata, dok je davanje glasa za sam politički subjekat bez konkretnog imena kandidata nedozvoljeno, odnosno takav bi se listić smatrao nevažećim

– svakom političkom subjektu se garantuje samo jedan kompenzacijski mandat i isti može biti dodijeljen samo osobi ženskog spola (kompenzacijski mandat se u proceduri dodjeljuje prije procedure iz alineje 4.)

– nesrazmjer između ukupno osvojenog broja glasova od strane jednog političkog subjekta na nivou entiteta i glasova osvojenih po izbornim jedinicama (tzv. rasuti glasovi – u više izbornih jedinica je osvojen značajan broj glasova, ali pojedinačno po izbornim jedinicama ne zadovoljava u svim prag za dodjeljivanje redovnog mandata iz te izborne jedinice, pa je ukupan broj dodijeljenih redovnih mandata tom političkom subjektu u Predstavničkom domu manji od ukupno osvojenog broja glasova birača na izborima): ovo pitanje rješava se tako što nedostajući mandati budu dodijeljeni onim kandidatima tog političkog subjekta koji su prvi po broju osvojenih glasova ispod cenzusnog praga na listi tog političkog subjekta u bilo kojoj izbornoj jedinici

– delegati za Dom naroda delegiraju se iz Predstavničkog doma i iz kantonalnih skupština

– svaka kantonalna skupština u Dom naroda prostom većinom glasova delegira po jednog svog poslanika iz reda svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih. Kantonalne skupštine o ovim delegiranjima odlučuju nakon što se kandidati za delegate predlože odvojeno (jedno ime – jedan prijedlog): prijedlog jednog kandidata iz reda Bošnjaka, prijedlog jednog kandidata iz reda Hrvata, prijedlog jednog kandidata iz reda Srba i prijedlog jednog kandidata iz reda ostalih. Prijedlog kandidata za delegiranje u Dom naroda kantonalnoj skupštini može podnijeti najmanje pet poslanika iz jednog ili iz više političkih subjekata. U Dom naroda biva delegiran onaj poslanik kantonalne skupštine iz reda Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih koji osvoji prostu većinu glasova svih poslanika kantonalnih skupština koji su prisutni i koji glasaju. Ukoliko više različitih kandidata iz reda istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih dobije podršku proste većine svih poslanika kantonalne skupštine koji su prisutni i koji glasaju, za mandat u Domu naroda biva delegiran onaj koji je osvojio najveći broj glasova birača na izborima. Centralna izborna komisija ne potvrđuje mandat onom delegiranom u Dom naroda iz kantonalnih skupština ukoliko njegovo nacionalno/etničko ili izjašnjavanje iz reda ostalih prilikom predaje kandidatskih listi radi učešća na izborima ne odgovara onome kako se izjasnio prilikom delegiranja za jedan od klubova u Domu naroda od strane kantonalne skupštine

– ukoliko je u neku kantonalnu skupštinu izabran samo jedan Bošnjak, Hrvat, Srbin ili ostali, ovi poslanici se automatski delegiraju za delegate u Domu naroda. Ukoliko u neku kantonalnu skupštinu nije izabran nijedan Bošnjak ili Hrvat ili Srbin ili ostali, pravo na delegiranje nedostajućeg poslanika u Dom naroda uime te kantonalne skupštine ostvaruje ona kantonalna skupština u kojoj je, nakon što delegira svoje poslanike u klubove naroda i klub ostalih u Dom naroda u redovnoj proceduri, ostao samo po jedan poslanik nedostajuće nacionalne/etničke pripadnosti odnosno pripadnosti ostalima. I taj poslanik se u Dom naroda automatski delegira

– Predstavnički dom u Dom naroda delegira sedam delegata iz reda bošnjačkog naroda, sedam delegata iz reda hrvatskog naroda, sedam delegata iz reda srpskog naroda i sedam delegata iz reda ostalih. Predstavnički dom ne glasa o kandidatima za Dom naroda, nego samo potvrđuje listu od sedam delegiranih poslanika Predstavničkog doma iz reda bošnjačkog naroda, listu od sedam delegiranih poslanika Predstavničkog doma iz reda hrvatskog naroda, listu od sedam delegiranih poslanika Predstavničkog doma iz reda srpskog naroda i listu od sedam delegiranih poslanika Predstavničkog doma iz reda ostalih. Ove četiri liste utvrđuje Izborna komisija Bosne i Hercegovine, a provjeru tačnosti lista vrši ODIHR. Liste delegiranih poslanika Predstavničkog doma u Dom naroda čini po sedam poslanika iz svih konstitutivnih naroda i po sedam poslanika iz reda ostalih koji su osvojili najveći broj glasova birača na izborima u bilo kojoj izbornoj jedinici. Ove četiri liste svojim potpisima potvrđuju predsjedavajući i potpredsjedavajući Predstavničkog doma u roku od osam dana od dana zaprimanja listi u Predstavnički dom. Ukoliko se ove četiri liste potpisom ne potvrde u roku od osam dana, Izborna komisija oduzima mandat onom potpisniku koji je jednu, više ili sve četiri liste odbio potpisati. Na dužnost tog predsjedavajućeg ili potpredsjedavajućeg Predstavničkog doma automatski stupa onaj poslanik od preostalih poslanika Predstavničkog doma (od onih koji nisu delegirani u Dom naroda) koji je na izborima osvojio najveći broj glasova, i to bez obzira na to da li pripada bošnjačkom narodu, hrvatskom narodu, srpskom narodu ili ostalima

– predsjedavajući svakog kluba konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Domu naroda postaju oni delegirani iz Predstavničkog doma u taj klub koji su osvojili najveći broj glasova birača na izborima

– smatra se da je Dom naroda konstituisan i da može odlučivati u onom trenutku u kojem je delegiranje poslanika u klubove naroda i klub ostalih završeno ili iz Predstavničkog doma ili iz kantonalnih skupština. Nije dozvoljeno da jedan ili više klubova konstitutivnih naroda odnosno ostalih bude popunjen i iz Predstavničkog doma i iz kantonalnih skupština ako ta potpuna popuna nije izvršena u svim klubovima

– Dom naroda ima jednog predsjedavajućeg i dva potpredsjedavajuća, s tim da nijedan konstitutivni narod ili ostali ne mogu imati po dva člana u rukovodstvu Doma naroda koje čine predsjedavajući i dva potpredsjedavajuća. Predsjedavajući Doma naroda je onaj delegirani poslanik iz Predstavničkog doma sa najvećim brojem glasova birača na izborima. Potpredsjedavajući Doma naroda su oni delegirani poslanici iz Predstavničkog doma ili iz kantonalnih skupština sa drugim i trećim rangom po broju osvojenih glasova birača na izborima ispod predsjedavajućeg Doma naroda

– klub jednog naroda ili klub ostalih mogu pokrenuti zaštitu vitalnog interesa samo ukoliko za pokretanje tog pitanja glasa 2/3 + jedan glas iz tog kluba. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, oba doma, ne izjašnjavaju se o pokrenutoj zaštiti vitalnog interesa, nego ovo pokrenuto pitanje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine na odlučivanje automatski prosljeđuje predsjedavajući tog kluba

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

Leave a Reply