ove će noći nastati najljepše riječi,
položene dlanovima na prljavo, pod kišu.
bićemo zaključani u našim pristojnostima,
a unutra teški u nesvjestici stvarnosti što jedina postoji.

četiri puta, samo četiri puta za četrdeset i četiri godine.
upravo nastaje zapis za sjećanje;
arogancija,
drskost,
latentno prisustvo, stalno prisustvo,
pismo,
koraci,
ruta,
prednost,
smiješak,
sat,
cipela s najdužom štiklom i muzika.

sklona sam započinjati i okončavati,
upravljati pod laticama i tučama
viteški, blatnjavo, iscrpljujuće, samodovoljno.
večeras priznajem da ta drskost ipak nije bila moja,
p r v o moja.

da li ću se izmjestiti u ciničnu udobnost galerije ili lože?
da li ću gledati svog junaka kako gine?
da li će me boljeti kada ustane brzo?
da li je već kasno da od svega ostane mudrost?

ove su noći nastale najljepše riječi,
položene dlanovima na prljavo, pod kišu.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202