Kategorija Ljubav

Passage

zbog nečega privlačiš iako zidovi izdužuju sliku sa svakim novim zamahom u prostoru srca. na putu su svatovi, kipići Jelene Anžujske i trava zrela od žutog polena teškog poput planeta. prilike odvajaju krila od ramene kosti i slažu ih u…

Ako se sjetiš

Prozirni pamučni zastori iza tvojih očiju. Iza vremena, izvan ove priče, izvan njenog pisca. Iza svega za što moramo da se držimo svakoga jutra. Da sam bar pogriješila i da to mogu umiti u ledenoj vodi. Da nam ne prijete…