Ako se sjetiš

Prozirni pamučni zastori
iza tvojih očiju.
Iza vremena,
izvan ove priče,
izvan njenog pisca.
Iza svega za što moramo da se držimo
svakoga jutra.

Da sam bar pogriješila
i da to mogu umiti u ledenoj vodi.
Da nam ne prijete godine
vijekovi
eoni
sastajanja s dvije strane zastora.
Možda majke
i možda djeteta.

Da bar nije meso,
da nisu stvari i prostor oko nas;
da zaborav nije obujmio zvijezde
koje nas čekaju, venući.
O onome što je krenulo po zlu,
ispričaj mi prvom prilikom.
Ako se sjetiš.

Ne pomaže ni bodež kovan za mene.
Ni poluspaljene formule, niti hučanje u kripti.
Ako se sjetiš, pronađi me
iza okrenutih leđa
sa svežnjem svježeg cvijeća.
Ako ponos ne prekrije sunce
i titraj zastora ostane
kad sve drugo stane.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1210

2 0 komentara

Leave a Reply