Očigleđe

Haos teži redu
skrivenih uređenih.

Mjesec je očigledno prišiven uz Zemlju,
vodeni vladar.

Kad su prva dva para crnih očiju
dala jedne plave,
neko se trebao sjetiti zemlje na Sjeveru.

Mudar zapis ima puno praznine,
a simbol zatrpavan biva:

Papinske kape ribama,
Žezla falusima što probijaju materice
kačeći ih poput alki u zavežljaje!
Svastike kotačima u satovima,
a rozete vjetrovima koje više niko ne sluša.

Haos teži redu
skrivenih uređenih.
Hermetičnih strpljivih.
Kopača zlata što ga koriste za ubistvo.
Jadni.
Nepoučeni.
Prekinutog DNK.
Od napuštajućih roditelja.
Zakapanog u zvijezde i njihov sjaj.
Obznanjenih u tragu.
Sijanog u znoju.

Fraktalno nesvršen taj simbol,
kad se već zavrtilo.
Progutao je i ispljunuo
srednjovjekovne groteske.
Složio je jonske stubove
bivajući David piramidalnim gorostasima.

Samoglasna imena
zamijeniše suglasnici
nakon prvog zalogaja;
A, kao Arije.
E, kao Enohije.
I, kao Ilija.
O, kao Ormu.
U, kao Urobor.
Jer kako će stvari biti prave
ako nose lažna imena.

Haos teži redu
smišljajućih vektora.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

6 0 komentara

Leave a Reply