Zlotvori, Bogu ste tuženi, zapamtite!

.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

2 0 komentara

  1. Vidjećemo. Republika Turska, ali i internacionalna grupa advokata rade na tome da se pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu pokrene spor u nadležnosti suda – genocid, zločini protiv čovječnosti, agresija. Sud može suditi ukoliko je država čijim se zvaničnicima sudi članica skupštine suda (Izrael i SAD, koliko znam, nisu). Sud može suditi ukoliko populacija nad kojom je počinjen zločin iz države koja je članica skupštine suda. Ovo će biti zanimljivo jer, koliko znam, ovaj sud je već priznao svoju jurisdikciju spram ranijih zločina Izraela u Palestini, ali ne znam da li se to tada desilo i uz zeleno svjetlo UN-a, s obzirom na to da je politička uloga Savjeta bezbjednosti UN-a veoma velika kada je riječ o utvrđivanju jurisdikcije suda.
    A znamo, Savjet bezbjednosti UN-a, ali ni Generalna skupština UN-a ni prstom nisu makli od kada se, u ovom kratkom (zadnjem) periodu, čini genocid nad Palestincima naočigled cijelog svijeta.

    Ako se ništa od ovoga ne desi, međunarodno humanitarno pravo je oficijelno sahranjeno! Vratićemo se u vrijeme u kojem su vrijedila osvajačka pravila Aleksandra Makedonskog. “Jači-kači” i to je, prosto, to. To su i pravila i etika i moral i sami poredak.

    Ne znam koliko će im se to isplatiti zbog toga što će to definitivno biti posljefnji ekser za sanduk dominacije Zapadnog poretka, no biće šta bude.

    Ono što je sigurno je sljedeće: Neće uspjeti ekstreminirati svakog Palestinca iz Palestine. Izrael, onako kako je zamišljen (kao jevrejska država), nikada neće biti sigurno tlo. Ma koliko se novaca ulagalo u kibuce kojima je, iz perspektive izraelske vlade, jedini zadatak da osvaja palestinsko tlo, ma koliko život mladim Jevrejima u kibucima bio olakšan nevjerovatno izdašnim subvencijama i pravima, mlade porodice više neće dovoditi u pitanje glave i sigurnost svoje djece. I iz Izraela će doći do velikog talasa iseljavanja. Ne odmah, jer je to kontraproduktivno za vanjskopolitičku sliku i prezentaciju jevrejskog jedinstva u Izraelu, na čemu se tako mnogo insistira. No, kada se stvari slegnu, a posljefica ukaže u obrisima svoje istorijske važnosti, niko normalan neće htjeti živjeti na tlu krvi i kostiju nevine djece. Živi bili, pa vidjeli.

Leave a Reply