Razgovori sa štitonošom

Noć,
zagasito plava i zastori njeni
uspavanog,
kao tajnu,
od malena čuva svog junaka Dan.
u postojanje uplićući svjetlom
sve nježne stvari
rastopljene u suzi
pod ritmičnom vladavinom sunca
i jave,
pratilje zapovijesti dozvoljive snage.

u dlanu,
u toj malenoj tačci u sjeni
brižljivo građenih monumenata
sa svojim zidinama, kulama i stražarima
pružio si ime ljubavi
smještene baš tu,
gdje je toplo,
gdje je uvijek blizu za sjećanje
i tananu igru u trajanju naše
zagonetke.

dok odlazim,
namještajući kosu,
kao da se ništa desilo nije,
uz pjevanje vlasi upletenih u vjetar
muške Noći u ženskom Danu;
dok obznanjujem da trajanje
neće razdjevičeno biti
pod svjetlom ove vještačke jave,
ostavljam trag.
za uplitanje u čvor
sjećanja kojima početka nema,
za supernovu što stišće
prostor i vrijeme
tada,
kada smo bačeni u neke tačke,
negdje, u nečemu velikom,
gdje sve vibrira od te suze
na tvome dlanu.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1205

2 0 komentara

Leave a Reply