Tragedija o vrhovima prstiju

besmrtni vjetrovi dižu se nad fjordom
noseći ešarpe od blage, tanke svile

sve žene u jednoj, zaključane u pticama
ona zaista, zaista bješe
ona

i oblake koje namiču, pa svjetlo onda mame
da silno odgovori
kao vrhovima prstiju polagano da prelazi
preko svega lijepog, skrivena Lili
razodjevajući ženu, daleko iza nagosti

ne!

vjetrovi ne zaboravljaju iznad Vajlea

visok drvored oštećen poput najboljih ljudi
ko čelična čipka nad stijenama grešaka
to je Lili
čitate je, a ne biste ju prepoznali
osim polagano, kad trepne i zataji

možda još uvijek
prekriva usne i odsutno gleda u završen pokret
i svoje drugo lice
visoko, gdje od njene svrhe
vjetrovi nad fjordom olakšavaju kopno

eno
Lili je gore
puštene ešarpe skuplja poput bivanja u zagrljaju
svojih prijateljica
ponovo je sama i ponovo miluje čipku
podno svjetionika pod kojim se samo sve do kraja
ovog puta
kaže

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

10 0 komentara

Leave a Reply