Nepriznate riječi

u sumrak na vodi,
crvenim obeliscima što odvajaju zbivanja od dubokog mira,
uranjaju moji suhi i čisti prostori želja

mogu biti žene,
ali su ustvari duge niti kose
što se gube u distorziji magle.
može biti pogled,
ali su ustvari poznati taktovi pjesme
što pod ognjem krvi i protoka svega topi njenu smrznutu daljinu.

gdje si?
šta radiš sa rukama i kako sada govoriš

da li moje nepriznate riječi
s vremena na vrijeme staviš pod jastuk pitam nebo,
s ove pogrešne strane gdje je toplo

too old, too cold
too old, too fuckin’ cold

onim mostom prođem rijetko
čuvam ga za crveni sumrak
ako ikad dođe meni na tom mjestu.
čuvam ga za susret kad te, znam te, ne bih prepoznala
mirišem ga i milujem kao dijete svoju ljubav
gdje si?

sada mnogo bolje znam sakriti
i učiti
moj sniježni til više ne proviruje kroz moju crnu kožu jer
ne miješam to dvoje, osim kad tebi,
evo,
ponekad pišem

ne miješam to dvoje, jer toliko sliči
tvojoj odmjerenoj patnji
too old
too fuckin’ cold

prve hrabre riječi gradile su
preko cijelog svijeta kule tebi
gdje si?
sa Željeznim krstom na bijelom u masi
gdje si?
sa ovom pticom što ti je toplu šaljem,
po kiši,
gdje si u mom miru tačno da te dodirnem

i, još jednom,
prestanem

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

2 0 komentara

Leave a Reply