Albaška elegija

Šta te tu nije dirnulo, Crvenokosa?

To što ne znam upraviti stepenicama uz očevu kuću
ili što oko tebe, u dvorištu mome, jelene vidim
kako rogovima pletu krug i kolo,
a ti,
ni pristojnosti radi,
nećeš pogledati onog koji
tvoju čudnovatost vidi.

Šta ostalo je sad u ovome sobičku na vrhu
dok kroz prozor gledam kako jasene pretvaraš u tise,
a haljna mi tvoja zapetljava oči cvjetovima maka
i sve u meni kopni, dok okolo buja.

Crvenokosa,
neću noću da slušam gaelske zvukove tvoje
i kako dišeš, pa mi vjetrovima ostrvskim uzdiše soba.
Neću da jutrom pronalazim žive ribe u Baconovom eseju,
ni gnijezdo lastavica na tacni sa ostacima hrane.

Šta te u pismu dirnulo nije,
pa si s vojskom prirode svoje
ponovo ocu i majci došla dati
neke od nepostojećih trava,
a meni,
kikotima lakim,
iz ruku trgati preteške knjige.

Jedino, ako ne znaš da čitaš
da sam go pod mjesečinom lutao kroz šumu tvoju
i tražio mjesto naše,
Stafainn,
Stafainn,

sjećaš li se kako si šaputala?

Crvenokosa,
pogledaj me zelenim očima i na Sjeveru ostavi,
sa drugima.
Ispod paprati i kamena,
podno ovih jelenjih rogova,
gdje leže mnogi svjedoci
vilinskih svjetova.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1196

2 0 komentara

Leave a Reply