pred grad u stijenama
spustilo me isparenje
željnu
svrbeža na koži

trgujem
bodeže za latice
ruke
za puteve na njima

priča mi
u toploj vodi
o hramu nad svijetom
gdje mijenjaju se lica

diže se istina
i griješi sa laži
u svakom daru
pred
velikim žrtvenikom

ogrćem strast
i navlačim kožu
osjetim jezik
i govorim riječi:

tu
postoji
sa svim ukrasima
koje za tu
trebaš

tu
čeka da sanja
i kad ubijaš
i kad rodiš

tu
se kreće
od tvoga vjetra
i vjetrova drugih
oko hrama

tu
voli
i tu
strada
sve tu uči
jer čuva se
zaborava

svrbi koža i gori dodir
kad se ograđeno
spaja
boli teško i boli stvarno
kad se gore
od dole
razdvaja

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

4 0 komentara

Leave a Reply