Zavezanost
u čvorove svemira što nisu veći
od tajnih mjesta tijela.
Hoću li vidjeti tvoje oči,
oči za koje sada ne znam
da mi već nedostaju
kao par, kao ljubav i jedan svijet.

Da,
već se opraštamo.
Neka ovu pjesmu pročitaju
iznad vjetrova,
tamo gdje tvoja kuća koju si mi pokazao
stoji oduvijek
i zauvijek.
Neka ovu pjesmu pročitaju
uz uho sljedećeg novorođenčeta
od našega tijela,
jer me strah da te u stanju
nakon prelaska
neću prepoznati.

Dragi, šta je ljubav?
Šta su livade malog plavog cvijeća
na kojima sam malena
pričala sa tobom.
Odatle su se razvijali labirinti,
pripitomljavali kenotauri,
odatle su se noževi igrali svojih opasnih igara
i polagano
sasvim polagano
slagale stranice jedne sreće,
jednog mirisa u postelji,
jednog pripadanja.

Ne,
neću se sukobiti sa vjetrovima,
niti s ravnodušnošću iznad njih.
Prihvatiću da ističemo
voljeni i jednostavni,
zrnce po zrnce
izvan nas.
Nemam čak ni svetu stvar,
talisman, prsten ni stih
na pravom papiru,
što bi grčevito stiskala kad mi odeš,
kad ti tamo odem.

Bojim se da te neću prepoznati
u velikoj
cijeloj duši.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

9 0 komentara

Leave a Reply