On i ja, šetajući

I
lupanje otškrinutih prozora kao govor,
otpočet vjetrom.
sjećanja iza zidova pod nebeski svod izlaze
radi onog vremena i one stvarnosti
u kojima su, jednom, zaista bila
fabula,
radnja iz koje se slutilo nije
da će je neko pamtiti,
milovati,
grcati nad njom,
iskrivljivati je i čuvati je u crvenim rupcima
po džepovima
svakog odijela otišlih godina

II
a vjetar,
dat da se kovitla i tako pojačava,
smješta govor u jezgro i obmotava ga
bjesovima, strahovima,
praznim satima bez misli.
Krije ga!
Označava to mjesto još nezavršenijim,
još dramatičnijim,
uskraćujući smiraj,
po cijenu svoga opstanka,
uskraćujući susret sa sjećanjima
moga voljenog

III
i tako
kobajagi
sve u promjeni još uvijek živi,
spaljujući se, taleći se u veličanstveni monolit,
nadgrobnu ploču.
Tačku težu od prostora
da bi negdje mogla biti,
prokopan puteljak kojim se zakoračilo nije
u običan lirski događaj
(…)
odgojen, izrastao da ga uz sebe
podnijeti mogu samo zvijezde.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

2 0 komentara

Leave a Reply

  • Mislim da je istina da imamo neku sličnost u doživljajnosti, opštoj. Izvukla sam taj utisak iz tvoga pisanja, posebno na engleskom.

   Ja ne bih rekla da imam periode sa tankim (tananim?) granicama između stvarnosti. Rekla bih da sam jednim dijelom sebe uvijek tamo, a drugim dijelom, precizno i fikusirano (pragmatično?), ovdje.
   Gotovo sve je u promjeni, to je konstanta.

   Hvala tebi.