Druga stanica pored groblja

Kakva je ona?
Kao jutarnja fotografija velikih ptica
što slute dolazak snijega,
a ustvari odaju njenu tajnu
na svom graktećem jeziku,
nezgrapne, ružne, bučne, neprihvaćene..

da bi ih ona, baš takve,
sporedne uloge usred zagasito plavog neba
postavila na zaslon kao podsjetnik
svojih odsječenih krila.
Ponovo.

Kakva je..
ona?
Strašna, gorda, usiljena, ravnodušna;
čudak?
Da, ti ne znaš,
baš ti od svih ljudi i kreatura ne znaš
kako se kristal ponovo rastapa u suzu,
kako od nje divlje bujaju žarki cvjetovi
na grobu naše ljubavi.

Takva je ona.
Sa ružnim pticama,
sa smrdljivim prosjacima,
sa ostacima svega na ovome svijetu
što se s gnušanjem gura i baca.
Zagovorateljica, kriptar i samo žena.
Koju ti, od svih kreatura i ljudi,
baš ti,
unutra vidio nisi.

vasionka
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1213

13 0 komentara

Leave a Reply