Učitavanje iz kamena

(Psi i Phi, posvećeno svakima njima)

Nezapisana pjesma o rezu
kroz koji se svjetlost probija
duboko u srce kristala,
i onda, pod odgovarajućom sjenom,
iza bijelih zidova,
stupaju stvarnosti pruženog cvijeta,
putovanja preko sedam gora i sedam mora,
prepisivanja svetih knjiga
i potapanja fregate ženskog vladara.

Tu stijenu na drevnom putu
lomili su divovi rudari,
prolazile kraj nje povorke svjesnih bića
sa svojim ljudskim mezimcima.
Naslikali na njoj mjesto poštovanja
za to kako su umirući učitelji
voljeli svoje suptilne žene,
što su čovjeka iz oponašanja
izvele u namjere i pamćenja.

Kasnije, kontinenti kad se razdvojiše,
mora kad se digoše i kad posjednji učitelj
izdade nacrte za veliku barku;
kad se noći i dani spojiše u dnenoć
i kad dječak plavih očiju ponavljaše
bajkovito nešto o izmještenoj osi Majke
što je napadoše leteće kočije
progonitelja naših učitelja;
tada se u barci rađaše u krvi,
tada nasta svojina i bratoubistvo,
tada se rukopisi bacaše u mora
i nastade skriveno znanje.

U polju naših pogleda,
dok se na zidovima unutrašnje palače
vrte slike ostalog u srcu kristala:
pitam se kad smo zamijenjeni,
kad je križanje postalo raskrižje;
ko je bio vitez, a ko djeva,
ko poštedi zmaja, a ko o tome slaga.
Možeš biti bilo ko i
mogu biti bilo koja
dok se krajolik istih ideja
nekome od nas skriva, a nekome otkriva.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1196

14 0 komentara

Leave a Reply

  1. Kada se u srcu kristala nalaze rezovi onda on nije pogodan za izradu skupocjenog nakita. Ti rezovi u srcu kristala, te inkluzije, zaista se svjetlost prelama na njima stvarajući spektar čarobnih boja. Taj jedan potpuno novi svijet boja i oblika nekome od nas se skriva a nekome otkriva 😊
    Uspjevas u jednoj pjesmi obuhvatiti sve njih ili nas, od postanka do nastanka.
    Lijepo, bas lijepo.