Passage

zbog nečega privlačiš
iako zidovi izdužuju sliku
sa svakim novim zamahom
u prostoru srca.
na putu su svatovi,
kipići Jelene Anžujske i trava
zrela od žutog polena
teškog poput planeta.

prilike odvajaju krila od ramene kosti
i slažu ih u lijesove,
koje će mladunčad slonova
vući do Sjeverne Afrike;
polako, dok sasvim ne okopne
spone među kontinentima.
ja ću žvakati slova
koja sam već probavila
na milijarde različitih načina
i čekati
da na svoja mjesta stignu
svi oni što nedostaju.

groznica će, usput, zahvatiti glave
zabludjele, obijesne od ponavljanja,
dok armije ženskih ruku
iz kulisa vade košulje.
čut će se stara minnesanga
u kojoj uživa okolno drveće
i gledaćemo se,
gledaćemo se
dok komete ne spale
sve zametke i epove.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

2 0 komentara

Leave a Reply