Besprostorje

Kentaur kod stuba

Sumrak kao da je uz mrak prikačeno još tereta na vještačkom disanju jer niko zaista ne zatvara hodnike osim onih koji su tu već bili dok okolo uplašene oči, žmire sažaljive na očaj prosca pred zidom. Sumrak sa pritajenim tačkama…

Zanimljivo

Ala ala ala alaaaaaaa, volim promjene 🙂 Jeste li vi skužili kvantnu mehaniku; naime, kako se uploaduje avatar? Šta bješe sa privatnim porukama?

Način na koji je zamišljen

Zvijezda, nesvjesna da sjaji u svojoj tmini s druge strane čini se mraka. U vremenu protegnutom na dugačak korak staračkog na Zemlji, jedinog od vrste. Samoća to čini, zaborav, da onoga ima ako nikoga drugog s one strane slabosti više…

Zabluda kratkih naslova

Poslalo mi danas poruku, a ja u žurbi: Makron: Francuska je odgovorna za genocid, uspjeh pročitati na notifikaciji pristigle poruke, prije nego što je ista nestala u vrhu displeja. Smjestih telefon u torbu i izađoh iz autobusa. Hmm, razmišljam pješačeći…

Pattern, jezik, smisao, svijet

Prije nekoliko večeri, iste noći, poklopile su se dvije stvari, bitne da povežem ranija iskustva ili saznanja i artikulišem ih u sistem. Još jedan dokaz više da slučajnosti ne postoje. Pričamo tako, upoređujemo riječi sa istim ili sličnim značenjem u…

Kratke by Vasionka

Ne poznajem to. Šta se mora desiti da satovi, automatski podešeni putem smartfona u istoj vremenskoj zoni, osim što se i fizički nalaze u istoj, međusobno bježe 2 min.? Ovo je onaj GMO komarac što će biti predominantan, apsolutni vladar…

Frojdove omaške*

“Danas je divno biti Srbin i građanin Srbije u Hagu”, reče Vučić u Pragu. ______________ *Freudova omaška ili Lapsus linguae (prema Sigmund Freudu) označava nehotičnu pogrešku u govoru za koju Freud drži da odaje podsvjesnu motivaciju, želju ili držanje govornika.…

Ne?

jer vrijeme ne prolazi kako prolazi nego drugačije i musava djeca čuvaju jezero od suza (to je tajna zašto niko sem njih ne vidi gdje bi mogao ispustiti svoje otrove) a, naravno, život ide dalje i kad osjetiš nemir sjeti…

Nečist

Tužno je ovo. Neke su stvari ovdje veoma iritantne. Pa, postaviću pitanja: Ko na Bloggeru koristi riječ “bola” za bolan, pisao je ulogovan ili kao gost? Ko na svojim blogovima dozvoljava torturu gostiju, a posebno onu koja nije usmjerena prema…

Narod i predrasude

Caravaggio: Abraham žrtvuje Isaka Čitajući nekoliko odlomaka, zapravo jedno poglavlje o biblistici, u kojem se, između ostalog, obrazlaže zašto su vjerujućem laiku veoma kontroverzne biblistički utvrđene činjenice za razliku od klerika čiji je poziv da sa tim činjenicama laika upozna,…