Besprostorje

Kratke by Vasionka

Ne poznajem to. Šta se mora desiti da satovi, automatski podešeni putem smartfona u istoj vremenskoj zoni, osim što se i fizički nalaze u istoj, međusobno bježe 2 min.? Ovo je onaj GMO komarac što će biti predominantan, apsolutni vladar…

Frojdove omaške*

“Danas je divno biti Srbin i građanin Srbije u Hagu”, reče Vučić u Pragu. ______________ *Freudova omaška ili Lapsus linguae (prema Sigmund Freudu) označava nehotičnu pogrešku u govoru za koju Freud drži da odaje podsvjesnu motivaciju, želju ili držanje govornika.…

Ne?

jer vrijeme ne prolazi kako prolazi nego drugačije i musava djeca čuvaju jezero od suza (to je tajna zašto niko sem njih ne vidi gdje bi mogao ispustiti svoje otrove) a, naravno, život ide dalje i kad osjetiš nemir sjeti…

Nečist

Tužno je ovo. Neke su stvari ovdje veoma iritantne. Pa, postaviću pitanja: Ko na Bloggeru koristi riječ “bola” za bolan, pisao je ulogovan ili kao gost? Ko na svojim blogovima dozvoljava torturu gostiju, a posebno onu koja nije usmjerena prema…

Narod i predrasude

Caravaggio: Abraham žrtvuje Isaka Čitajući nekoliko odlomaka, zapravo jedno poglavlje o biblistici, u kojem se, između ostalog, obrazlaže zašto su vjerujućem laiku veoma kontroverzne biblistički utvrđene činjenice za razliku od klerika čiji je poziv da sa tim činjenicama laika upozna,…

Kratke by Vasionka [3]

Moguće se kvalitativno uvježbavati u govorenju gluposti. Lijek je da više čitaš, a manje razgovaraš, jer ćeš, čim razgovaraš, imati više prilika da govoriš gluposti. Primjećujem bizaran “sport” – dešifrovanje in memoriama: Ako se ne naglasi da je taj i…