Večeras mi se piše. Oštro, na mekanom mesu iskopane misli, među ostavljenim brodovima. Na onome dijelu velikih mora što uvijek miruju i u kojima se da stanovati.

O svaki glas u horu okačen je lampion drugačijeg svjetla, sve do zagasitog. A teška platna na odorama prate sjenke i bivaju promijenjena njihovim stanjem. Histerična brzo zuje, pa ih trenje brzo potroši i spali u kvantnom ‘vidim te, ne vidim te’, a ona sa margina ljetnih popodneva kad se napokon ćuti, ta lebde. I njih je nemoguće zavezati, prevalili bi hiljade teških sidara sa svoga usuda da se dižu i isparavaju.

Ovaj dan je ostavljen kao potpuno isti dan i ne mislim ništa o tome. Osim što bi u njemu moglo biti tople mahovine da se na njoj leži, vlažnih kolača s diskretnim prisustvom cimeta i neke snažne muzike, recimo Holstovih Planeta. A kad bi drveće moglo svirati na frekvencijama koje čujem..

Recimo da ću sada pokušati opisati boje. Zelena je tajna, plava je otvaranje. Crna je čuvar, bijela je strahopoštovanje. Smeđa je toplina, a ljubičasta samodovoljnost. Ružičasta je dodir, žuta snaga, crvena je um. Lila je mir, a ona boja koje nema.. trebalo bi biti da je neshvaćena.

Večeras mi se piše i o biljkama, koje često zamišljam kako bujaju i otimaju ovaj komad tla u vasioni od njegovih isušitelja. Kako izdišu vazduh i prave maglu kojom ponovo mogu slobodno lebditi priče, ispočetka. Za neki pročišćen gen, vjerujući i odvažan. Bos, goloruk i pametan.

Ustvari, zamišljam kako bilje stiže do svakoga sata na ovome svijetu i s užitkom ga stišće, lomi, ubija. Uzima dušu tom izmišljenom vremenu.

I šta bih to još vidjela tamo, u tim građevinama pod čije bi svodove mogla stati stvarna neba sa stvarnom kišom i grmljavinom. Vidjela bih bal, veličanstveni bal u kojem nema parova. Igru mnoštva, univerzalne naklonosti za svaku dušu koja bi se tu obrela.

Bijeli lotosi zahvalno bi se odrekli svojih latica za tu priliku.

Tako,
nešto veliko diše.

Default image
vasionka

...loyal...liar, big time...brutal...again brutal...love all kids, especially those with autistic disorder...love music, that mathematics of all the worlds...again loooooooove music...read, read and read even more...love to write...loooove to write poems&songs...tales...more tales...manicure nails, no, no, never...love to seek, seek big time...explore...love God...again love God, that greatest freak of all the times... odd fellow...love major guy in the underworld...love equinox...indeed love equinox...mmmmmmm, love blood, that knowledge thing...don't know how to love...love myself mostly and ouuuuuuuuuuuuuuu...love freaks...again love freaks...all freaks...hate to share bed with anyone but one...love one grandmother and her son...her son...her dead son...love men...mmmmmmmm, love men with attitude...love men with attitude again...love gracefully women...mmmmmm, muses...adore troubadour...love night...again love night...love light...hate order...hate paper money...love symbols...adore symbols...love frustration...love hard lesson...tatoo...mmmmmmmm, haaaaaard lesson...

Articles: 1202

4 0 komentara

Leave a Reply